Suksesshistorier

Suksesshistorier

Bli inspirert

Vi presenterer noen fantastiske personer som har lykkes med å bruke ASK og hjelpemidler for å leve et rikere og mer meningsfylt liv.

Un hombre en silla de ruedas en frente de un dispositivo de comunicación.

Allistairs historie

Conoce a un médico, marido y padre con ELA que utiliza CAA para compartir sus conocimientos con su familia y comunidad.
 

Brocks historie

Bli kjent med en livlig ung gutt med autisme som har mye energi og så mye å si.
 

Avas historie

Vi presenterer en ung, livlig jente med Rett syndrom, som med hjelp fra familien er på vei mot lese- og skriveferdigheter.

Lucies historie

Vi presenterer en dynamisk datavitenskapskvinne med cerebral parese, som aldri gir opp å kjempe for sin rett til å inkluderes i samfunnet.