CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Brock’s story

Brocks historie

En ny verden åpner seg

Møt Brock

Seks år gamle Brock elsker å le og tulle. Han kan godt løpe, snurre rundt og hoppe i timevis, med mindre han plukker ting fra hverandre for å se om han kan sette dem sammen igjen. Da Brock var mindre, la moren og faren hans merke til at han hadde problemer med å få frem ord – et tidlig tegn på autisme. Etter at Brock ble diagnostisert, satte foreldrene hans seg inn i ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon). Så snart Brock fikk kommunikasjonsenheten sin, var han hektet. Nå lar han alle få vite nøyaktig hva han tenker.

Ordforrådet hans har vokst noe enormt, og det er fantastisk å se at gutten vår endelig kan si hva han har på hjertet.

— Brock’s mor, Brianna

Ung gutt med autisme som bruker ASK-appen til Tobii Dynavox og kommunikasjonsenheten TD I-110 med logopeden sin

Livet med teknologiske hjelpemidler

Brocks logoped, Emily,anbefalte teknologiske hjelpemidler til familien. Brock brukerTD I-110,en kommunikasjonsenhet med berøringsskjerm, for å be om juice, leke med lillebrorenBeau og øve på ordene han lærer på skolen.Emily introduserte Brock til enheten på et av favorittstedene hans:gangene på autismesenteret, der Brocks første ord var «gå» og «løpe». Nå tar Brock sinTD I-110med seg overalt.Ved hjelp av kommunikasjonsprogramvarenTD Snap kan Brock utforske side etter side med fargerike symboler som hjelper ham med å bygge opp ordforråd på turer til dyrehagen, lekeplassen og andre morsomme steder. I likhet med mange barn som kommuniserer medbildekommunikasjonssymboler,veksler han ofte mellom enheten sin og trykte løsninger, slik som kommunikasjonstavlene som henges opp på veggene på senteret hans, som er laget med de same symbolene som de som finnes i TD Snap. Denne kombinasjonen av høy- og lavteknologiskASK gjør det enklere for Brock å kommunisere og lære. 

Young boy with autism using Tobii Dynavox AAC app and TD I-110 speech generating device with his SLP

Life with assistive technology

Brock's Speech-Language Therapist, Emily, recommended assistive technology to the family. Brock uses the TD I-110, a touch screen speech generating device, to ask for juice, play with his little brother, Beau, and practice words he learns in school. Emily introduced Brock to the device in one of his favourite places: the hallways of his autism centre, where Brock’s first words were “go” and “run.” Now, Brock takes his TD I-110 wherever he goes. Using TD Snap communication software, Brock can explore page after page of colourful symbols that help him build vocabulary on trips to the zoo, the playground, and other fun places. Like many kids communicating with Picture Communication Symbols (PCS), he often switches between his device and print solutions, such as the communication boards posted on the walls at his centre, which are made with the same symbols found in TD Snap. This mix of high and low-tech AAC makes it easier for Brock to communicate and learn.

En skikkelig teaminnsats

Brocks erfaring har vært livsendrende, ikke bare for ham, men for alle som er glade i og bryr seg om ham. Moren, faren, Beau og Emily bidrar alle til å fremme Brocks unike måte å kommunisere på. Etter å ha jobbet med Emily på senteret, har Brock blitt mer utadvendt og engasjert under taleterapien. For å oppfordre ham til å bruke sin TD I-110 hjemme stiller foreldrene hans ham ofte spørsmål som han kan svare på med kjente symboler. Beau gjentar ofte det Brock sier med enheten sin, for å sørge for at storebroren føler seg hørt. Nå som Brock kan si hva han har på hjertet, skinner den skøyeraktige personligheten hans sterkere enn noensinne.