TD Talk

TD Talk er en kommunikasjonsapp for voksne som kan lese og skrive, med nedsatt kommununikasjonsevne som følge av ALS/MND, multippel sklerose, muskeldystrofi og cerebral parese. Det gir folk mulighet til å snakke med øynene eller fingrene. V Uttrykk deg på en mer naturlig måte ved hjelp av et variert utvalg av stemmer, og ha muligheten til å sømløst skifte mellom flere språk og ulike samtaleemner. Delta mer aktivt i samtaler ved hjelp av rask og effektiv ord- og setningsprediksjon, samt enkel redigering av setningene dine. Opplev ansikt-til-ansikt kommunikasjon ved å gjøre skjermen gjennomsiktig med gjennomsiktig modus, slik at din innskrevne tekst blir synlig i partnervinduet. Du kan også bruke en tilpasset, syntetisk versjon av din egen stemme, og kan velge blant ledende leverandører av stemmelagring.

TD Talk er forhåndsinstallert på TD I-Series, TD Pilot en SC Tablet, eller du kan prøve det kostnadsfritt på din egen iPad med kun berøringstilgang (ingen øyestyring) og et mindre utvalg av språk og stemmer. Dette kan hjelpe personer med progressive degenerative tilstander som ønsker å prøve appen før de trenger en egen talemaskin.

Oversikt

Delta i samtalen

TD Talk gir mennesker muligheten til å uttrykke hvem de er og det de ønsker å si, på en naturlig måte.

Person som bruker øynene til å kommunisere med Tobii Dynavox hjelpemidler

Snakk med øynene, hendene eller begge deler

Kommuniser med en syntetisk stemme ved hjelp av øyestyring eller fingrene dersom du har en viss grad av mobilitet i hendene.


Samtale naturlig

Aktiver gjennomsiktig modus på skjermen din for å åpne opp utsikten foran deg og få en bedre ansikt-til-ansikt-opplevelse, samt føle deg mer forbundet med omgivelsene rundt deg. Skap en mer naturlig dialog ved å gi samtalepartneren din muligheten til å se teksten du skriver ved hjelp av partnervinduet. Begge funksjonene er tilgjengelige på våre øyestyringsenheter.

Eksempel på gjennomsiktig modus i Tobii Dynavox TD Talk-appen.

Uttrykk deg raskt

Forbli en aktiv del av enhver samtale med muligheten til å bruke predikert tekst og redigere feil innenfor en setning. Oppretthold en mer naturlig talehastighet med hurtigmeldinger, forhåndslagrede vanlige og tilpassede fraser som "Jeg trenger hjelp" og "vent, jeg skriver".


Bytt kontekst raskt

Opprett og organiser et ubegrenset antall emner med en rekke tilknyttede hurtigmeldinger og bytt raskt mellom dem. Gå enkelt frem og tilbake mellom to ulike meldingsvinduer med Chat for å gjøre det enklere å snakke med mer enn én person av gangen.


Hør ut som deg selv

Uttrykk deg mer flytende takket være setningsforspådommer, som lærer og tilpasser seg din personlige kommunikasjonsstil. Velg ønsket språk som du enkelt kan bytte til. Velg mellom mange ulike stemmer for å finne den du identifiserer deg mest med.


Lagre stemmen din

Bevar måten du høres ut på med stemmelagring (voice banking), et verktøy for å lage en tilpasset syntetisk stemme som etterligner din naturlige stemme. Du kan enkelt opprette en ny tilpasset stemme eller bruke en eksisterende tilpasset stemme fra Acapela (my-own-voice), og deretter importere den til TD Talk.

Kvinne med ALS bruker talebank for å kommunisere med datteren sin

Modell

Tobii Dynavox TD talk app ikon

TD Talk


Systemkrav

Operativsystem

iPadOS 15 eller nyere, iPad 6 eller nyere


Software

Programspråk

Dansk
Engelsk
Fransk
Italiensk
Japansk
Nedelandsk
Norsk
Spansk
Svensk
Tysk

Tastaturspråk

Afrikansk
Arabisk
Armensk
Bulgarsk
Dansk
Engelsk (amerikansk, britisk)
Estisk
Færøysk
Finsk
Flamsk
Fransk
Gresk
Islandsk
isiZulu
isiXhosa
Italiensk
Japansk
Kinesisk
Kroatisk
Latvisk
Litauisk
Makedonsk
Nederlandsk
Norsk
Polsk
Portugisisk
Russisk
Serbisk
Slovakisk
Slovensk
Spansk (Mexico, Spania)
Svensk
Tsjekkisk
Tyrkisk
Tysk
Ungarsk
Ukrainsk

Komptatible enheter

TD Pilot
TD I-Series (TD I-13 og TD I-16)
I-Series (I-13 og I-16)
SC Tablet

Integrasjoner for stemmelagring

Acapela (my-own-voice)
Model Talker
The Voice Keeper


Fullstendige spesifikasjoner

Du finner fullstendige spesifikasjoner i TD Talk-håndboken.