Hva er ASK?

Hva er ASK?

Hva er ASK?

Oversikt

Første steg i ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon)

Hvis du har funnet oss, er det sannsynlig at du har ansvaret for noen som sliter med kommunikasjon, for eksempel et barn med autisme som ikke kan snakke, en ektefelle med ALS som ikke kan bruke hendene eller stemmen, eller en forelder som har hatt et slag. Du har kanskje til og med hørt om alternativ og supplerende kommunikasjon, også kjent som ASK.

Jente som bruker en Tobii Dynavox I-Series og lavteknologisk AAC for å snakke med menneskene rundt henne

En menneskerettighet

Kommunikasjonsrettighetserklæringen (Communication Bill of Rights) fastslår at alle har rett til å lære å kommunisere, til å bli talt til og ikke omtalt, til å vite og spørre om hva som skjer med dem, og til å gjøre sine preferanser kjent. Alle har rett til et kommunikasjonssystem til enhver tid og fortjener å ha en stemme. For personer med tilstander som påvirker kommunikasjonen, er ASK middelet for å oppnå denne grunnleggende menneskeretten.ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) er et verktøy, en strategi, en støtte eller enhver form for kommunikasjon som brukes i tillegg til eller i stedet for muntlig tale.

Mange muligheter

Supplerende kommunikasjon kommer i mange former og gir evnen til å uttrykke seg på den måten som fungerer best. Vanligvis er det en kombinasjon av følgende løsninger:

Ingen teknologi

Gester, kroppsspråk, ansiktsuttrykk, peking, tegnspråk og vokaliseringer.

Lavteknologisk

Trykte kommunikasjonsbøker eller sider med symboler/tekst som kan pekes på.

Høyteknologisk

Berøringsskjermer som konverterer symboler/tekst til tale eller enheter som styres med øynene.

Vår ASK-visjon

Vår tilnærming til ASK kan oppsummeres med noen få begreper…

Mann som bruker en Tobii Dynavox I-Series for å kommunisere

Alle er i stand

Du har kanskje hørt at personen er for ung, for gammel eller har for lavt funksjonsnivå til å kommunisere. Vi tror at ingen er "for noe" til å kunne kommunisere. Det de er i stand til akkurat nå, er gulvet, ikke taket, for deres evne. Det er ingen måte å vite hvor langt de kan gå før du prøver.


Små seire betyr noe

Å lære noe tar tid. Noen ganger lærer vi raskt, andre ganger i små steg. Det er det samme med ASK. Enten personen du tar vare på lærer raskt eller bruker tid, er hvert steg en seier og bygger på det forrige. Frykten for å gjøre det feil bør ikke hindre deg i å starte eller fortsette, og vi er her for å følge deg på veien mot suksess.

SLP og barn lærer nye ting på skolen på en Tobii Dynavox ASK-enhet

Ung kvinne bruker her øyesporingsenhet fra Tobii Dynavox for å kommunisere med familien

Lagets kraft

Det første steget begynner med å gi opplæring til kommunikasjonsteamet ditt, der kjernen er personen som bruker ASK. Teamet inkluderer også nøkkelpersoner i livet deres, som foreldre eller ektefelle, søsken, slektninger, pedagoger, omsorgspersoner og spesialister, som alle spiller en avgjørende rolle i å vise den beste måten å bruke dine ASK-verktøy på. Å gi makt til teamet gir makt til kommunikatøren din.


Kraften til å være deg

"Alle har potensial til å kommunisere, uavhengig av utfordringene deres. Vi kaller det ""Kraften til å være deg"". Ikke vær redd for å heve forventningene dine. ASK handler om å ha en stemme, noe som betyr mer enn evnen til å gjøre enkle valg. Det kan gi en person som ikke kan snakke muligheten til å be om og få oppmerksomhet, be om det de ønsker, dele følelsene sine, og få reelle valgmuligheter som de kan akseptere eller avvise.
"

Barn og mor bruker Tobii Dynavox Indi-enheten

Viktig å vite

Myter

Du har kanskje hørt at ASK vil hindre et barn i å lære å snakke eller en voksen i å gjenvinne tale, men forskning viser at det motsatte er sant. Vi har satt sammen en liste over ulike ASK-myter og informasjonen som avkrefter dem.


Din ASK-ressurs

Uansett hvor du er i prosessen med å utforske ASK, har du kommet til rett sted. Vi har verktøy og ekspertbistand for å ta tak i dine bekymringer og spørsmål, fra å velge riktig ASK-system til hjelp til å skaffe et hjelpemiddel. Vi er her for deg når du er klar til å starte.

Avlive ASK-myter

En liste over de vanligste ASK-myter og vitenskapen og ekspertisen som avkrefter dem:

ASK vil hindre en person fra å snakke

Denne myten er basert på troen om at bruk av ASK betyr å gi opp naturlig tale. Sannheten er at ASK kan øke taleproduksjonen.

Et barn kan være for ung for ASK

TDenne myten er basert på troen om at å introdusere ASK i en tidlig alder vil hemme utviklingen av naturlig tale. Sannheten er at ASK forbedrer naturlig tale og utvikler språkferdigheter.

En person kan være for gammel for ASK

Denne myten bygger på troen om at man må lære å kommunisere og lese når man er ung. Sannheten er at det er mulig å lære kommunikasjons- og leseferdigheter på ethvert tidspunkt i livet.

En person kan ha for lavt funksjonsnivå å ha nytte av ASK

Denne myten bygger på antakelsen om at en persons kognitive og/eller fysiske evner er for sterkt svekket. Sannheten er at pusting er den eneste forutsetningen for ASK – det kan brukes av hvem som helst, uavhengig av diagnose eller funksjonsnivå.

ASK er ikke nødvendig for en person som allerede har noe tale

Denne myten bygger på troen om at å ha noe tale er tilstrekkelig for grunnleggende kommunikasjon. Sannheten er at begrenset tale gjør det vanskelig for noen å uttrykke det de virkelig ønsker eller føler, og begrenser derfor deres evne til å delta i dagliglivet.

ASK-hjelpemiddel er bare for personer som kan bruke hendene sine

Denne myten bygger på troen om at utstyr for å få tilgang til en ASK-enhet ikke er medisinsk nødvendig. Sannheten er at teknologien stadig forbedres, og personer som trenger ASK og har vanskeligheter med å bruke hendene, har mange løsninger tilgjengelige for dem, så det er ingen grunn til å nekte dem tilgang.

ASK vil løse alle kommunikasjonsutfordringer

Denne myten bygger på en tro om at en ASK-løsning vil muliggjøre øyeblikkelig kommunikasjon. Sannheten er at implementering av ASK sjelden handler om å bare legge en enhet foran noen og lytte til alt de har å si. ASK er en reise som tar tid og utholdenhet.

ASK kan bli gitt for tidlig etter en nevrologisk hendelse

Denne myten bygger på idéen om at bruk av ASK for tidlig etter en nevrologisk hendelse kan forhindre gjenoppretting av tale.

Lavteknologisk ASK må brukes før introduksjon av høyteknologiske talemaskiner

Denne myten bygger på antakelsen om at en person må lære å gå før de kan løpe, så å si. Sannheten er at tilrettelegging av ASK-verktøy og teknikker ikke følger noen bestemt rekkefølge. Det er en serie beslutninger som tas og gjennomgås jevnlig basert på individets nåværende og fremtidige ferdigheter og behov.