Skaffe hjelpemiddel

Skaffe hjelpemiddel

Skaffe hjelpemiddel

Hvordan skaffe et hjelpemiddel?

Alle som har et langvarig behov (over 2 år) for hjelpemidler kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om gratis utlån av nødvendig utstyr. Personer som helt eller delvis mangler talespråk, eller har språkvansker som gjør det vanskelig å uttrykke seg, kan ha rett på utlån av kommunikasjonshjelpemidler. Dersom du har en skade eller sykdom som gjør det vanskelig å betjene nettbrett/datamaskin, finnes det spesialtilpasset utstyr og programvare som også kan lånes av hjelpemiddelsentralen. Hjelpemiddelsentralen som dekker din region, bistår kommunen der du bor med utredning og kartlegging av hjelpebehov. Vi anbefaler at du tar kontakt med den kommunale helse- eller utdanningsinstitusjonen du er tilknyttet for å få hjelp til anskaffelse og oppfølging. Det er viktig å huske at dine rettigheter forblir uendret, uavhengig av om du søker selv eller får hjelp til å fylle ut og sende søknad.

Girl communicating with her Speech-language pathologist using her Tobii Dynavox device

Hvordan søke?

En søknad skal inneholde en beskrivelse av funksjonsnedsettelse (diagnose/hjelpebehov) og en beskrivelse av hvorfor hjelpemidlet er nødvendig. Rapporter og resultat av tester vil være nyttig dokumentasjon. Forklar hvordan hjelpemidlet på en hensiktsmessig måte tilfredsstiller brukerens behov og gir brukeren vesentlig bedre funksjonsevne. I tilfeller der man har valgt et spesifikt hjelpemiddel fra et større utvalg kan det også være bra om man også beskriver hvilke unike egenskaper dette produktet innehar som blir betydelige for brukerens funksjonsevne.

Lenke til søknad og skjema finner du her på NAV Hjelpemiddelsentral sine nettsider.


Snakk med en av våre hjelpemiddelkonsulenter

Vi kan veilede deg i produktsortimentet vårt og sørge for at du søker på riktig utstyr og tilbehør. Om du ønsker mer informasjon om våre produkter og tjenester, ta kontakt med ansvarlig hjelpemiddelkonsulent.

Young girl communicating with her mother on a Tobii Dynavox AAC device