Om oss

Om oss

Om oss

Oversikt

Om Tobii Dynavox

Vi er et globalt team som jobber for å hjelpe mennesker med utfordringer innen kommunikasjon og mobilitet til å leve rikere og mer meningsfylte liv.

Kraften til å være deg

Vår teknologi gagner de som bruker den, samt menneskene rundt dem – foreldre, søsken, besteforeldre, omsorgspersoner, lærere og helsepersonell, i tillegg til andre de møter i hverdagen. Vi gir mennesker med komplekse behov innen kommunikasjon og mobilitet makten til å bestemme hva de vil si og gjøre på egne premisser.


Løsninger for et bedre liv

Vi har lagt ned mye energi i å sikre at de tekniske hjelpemidlene våre er enkle å bruke og tåler hverdagslivets påkjenninger. Enten du trenger en talemaskin, en kommunikasjonsapp, kontroll over nettbrettet/datamaskinen din eller løsninger for spesialopplæring, tilstreber vi å utvikle produkter som er praktiske og effektive.

Historien til Tobii Dynavox

Det begynte med to pionerer innen hjelpemiddelteknologi: Tobii Technology i Sverige og DynaVox i USA. I 2014 slo selskapene seg sammen for å gi en stemme til mennesker med nedsatt funksjonsevner over hele verden.

Sentient Systems selger den første ASK-berøringsskjermenheten

Sentient Systems blir DynaVox Systems

DynaVox jobber for at ASK-talemaskiner skal dekkes av Medicare i USA

Tobii utvikler den første øyesporingsenheten

Tobii muliggjør øyestyring for tilgjengelighet

Tobii begynner å åpne internasjonale kontorer, først i USA

Tobii kjøper opp Viking Software i Norge

Tobii kjøper opp Assistive Technology Inc i USA

Tobii kjøper opp DynaVox og blir Tobii Dynavox

Tobii Dynavox debuterer på Nasdaq Stockholm som et børsnotert selskap

Sterkere sammen

Styrket partnerskap

Tobii Technologys oppkjøp av DynaVox i mai 2014 brakte sammen to selskaper dedikert til å forbedre livskvaliteten for mennesker med kommunikasjons- og bevegelsesvansker. Mens Tobii allerede var den ledende leverandøren av løsninger for øyestyring for kommunikasjon og datatilgang for enkeltpersoner med ALS, Rett syndrom, ryggmargsskader og cerebral parese, var DynaVox den fremste kilden for alternativ og supplerende kommunikasjon- (ASK) løsninger for språk- og lærevansker relatert til autisme, afasi, cerebral parese og andre nevrologiske lidelser.


En global kraft

Sammenslåingen av de to selskapene ga det nye selskapet en enda sterkere geografisk tilstedeværelse i eksisterende og fremvoksende markeder over hele verden.

I dag har Tobii Dynavox tilstedeværelse i over 60 land gjennom et nettverk av direkte- og partner-salgskanaler, med kontorer i Sverige, USA, Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Kina og Japan. Gjennom sine nesten 500 ansatte og et globalt nettverk av partnere, når selskapet tusenvis av mennesker, og gir dem muligheten til å engasjere seg mer fullt ut i livet via teknologi.

En voksende familie

Tobii Dynavox søker å tilegne seg selskaper som deler visjonen om en verden der alle mennesker kan kommunisere, og forpliktelsen til å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne muligheten til å gjøre det de en gang gjorde, eller aldri trodde var mulig. Dette inkluderer:

Acapela

Oppkjøp: Mars 2022
Acapela, en global leverandør av talegjengivelse og digitale stemmer med base i Belgia, har samarbeidet med Tobii Dynavox i mange år for å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne muligheten til å representere seg selv autentisk. Sammen vil merkene fortsette å fremme Tobii Dynavox sin misjon ved å skape enda flere muligheter for personalisering av kommunikasjonsteknologi.

Safe Care Technologies

Oppkjøp: April 2022
Safe Care, en leverandør av hjelpemidler med base i Irland, har vært Tobii Dynavox sin partner for videresalg i mange år. Oppkjøpet har styrket tjenesten og opplæringen for våre kunder i Irland ved å effektivisere opplærings- og tilbakemeldingsprosesser.

ASK

Oppkjøp: Juni 2022
ASK, en leverandør av hjelpemidler og tjenester med base i Danmark, var tidligere Tobii Dynavox sin partner for videresalg. Oppkjøpet vil bidra til å støtte våre kunder i Danmark på en mer effektiv måte.