Customer Support

Hvilken programvare trenger du hjelp med?

Finn et utvalg av ressurser som kan hjelpe deg med å lykkes med kommunikasjons- eller betjeningsprogramvaren din, inkludert videoveiledninger, støtteartikler og annen nyttig dokumentasjon.

TD Snap

TD Talk icon

TD Talk

Tobii Dynavox TD Control Icon

TD Control

TD Browse

TD Phone

Tobii Dynavox Communicator 5 Icon

Communicator 5

Tobii Dynavox Snap Scene Icon

Snap Scene

Accessible Literacy Learning

Tobii Dynavox Pathways for Core First Icon

Pathways for Core First

Boardmaker 7 icon

Boardmaker 7