Administrasjon av programvarelisenser

Administrasjon av programvarelisenser

Administrer din Tobii Dynavox-programvarelisens

Velkommen til administrasjonsiden for Tobii Dynavox-programvareliser. Her får du veiledning om hvordan du aktiverer, deaktiverer eller verifiserer programvarelisensen din etter behov.

Du kan bruke dette verktøyet for følgende programvare: TD Snap (versjon 1.14 og nyere), Communicator 5, Boardmaker 7, Boardmaker v6, Compass, Snap Scene, Gaze Viewer, Windows Control og Tobii Gaze Interaction.

Kom i gang ved å velge programvaren eller versjonen din nedenfor. Hvis versjonen din ikke er oppført spesifikt, velger du “Alle andre titler”.