CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Accessible Literacy Learning (ALL)

Leseprogrammet ALL ™ er en evidensbasert tilnærming utviklet for å lære grunnleggende leseferdigheter til elever uten funksjonelt talespråk. Dette er elever som til daglig trenger alternativ eller supplerende kommunikasjon (ASK). Eleven kan lære å bruke tilgangsmetoden som fungerer best for dem: berøring, øyestyring eller skanning. Det er tilgjengelig på mange plattformer og enheter, inkludert Windows og iOS, og I-serien, I-110 og Indi-enhetene.

Dette er et pedagogisk verktøy og digital læringsressurs for å lære ASK-brukere å lese og skrive. Du kan kjøpe appen selv eller ta kontakt med din skoleledelse for å be dem anskaffe appen gjennom sine innkjøpsrutiner. Ønsker du opplæring eller mer informasjon om produktet kan du ta kontakt med Barnas Språksenter som vår samarbeidspartner i Norge.

Barnas språksenter er gode på barn med store sammensatte vansker. De tilbyr utredning, logopedbehandling og kurs innen fagområdene med spising, sikling og talespråket. De jobber etter mottoet - alle barn har en munn og et hode - og vi må ta vare på begge deler.

Kontaktinformasjon:
Barnas Språksenter AS
Prestegata 20, 3181 Horten
E-pos: post@barnasspraksenter.no
Internett: www.barnasspraksenter.no