TD Pilot

Styr en iPad med øynene ved hjelp av TD Pilot, en øyestyringsaktivert iPadOS-enhet laget for personer med kommunikasjonsvansker. Denne kommunikasjonsenheten gir naturlig integrering av øyestyring i iPadOS og har blitt sertifisert for å oppfylle Apples ytelsesstandarder. Det er for personer med tilstander som ALS, ryggmargsskade og cerebral parese. Kommuniser, naviger i iPadOS-miljøet og bruk iPad-appene dine – alt med verdens ledende øyestyring. Gjør stemmen din hørt, høyt og tydelig med innebygde høyttalere. TD Pilot er forhåndslastet med ditt valg av ASK-apper; TD Talk for personer som leser og skriver eller TD Snap for de som bruker symbolstøttet kommunikasjon. Den kommer også med TD CoPilot, en app som hjelper deg med å kalibrere øyestyringen, få programvareoppdateringer og sjekke batteristatus. TD Pilot tilbyr innovasjoner som partnervindu for å oppnå en mer naturlig samtale ansikt til ansikt, i tillegg til øyestyring for å bruke enheten utendørs, selv i sterkt lys.

Slik skaffer du det

Slik skaffer du den

Hvordan skaffe et hjelpemiddel fra
Tobii Dynavox?

Alle som har et langvarig behov (over 2 år) for hjelpemidler kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om gratis utlån av nødvendig utstyr. Personer som helt eller delvis mangler talespråk, eller har språkvansker som gjør det vanskelig å uttrykke seg, kan ha rett på utlån av kommunikasjonshjelpemidler. Dersom du har en skade eller sykdom som gjør det vanskelig å betjene nettbrett/datamaskin, finnes det spesialtilpasset utstyr og programvare som også kan lånes av hjelpemiddelsentralen. Hjelpemiddelsentralen som dekker din region, bistår kommunen der du bor med utredning og kartlegging av hjelpebehov. Vi anbefaler at du tar kontakt med den kommunale helse- eller utdanningsinstitusjonen du er tilknyttet for å få hjelp til anskaffelse og oppfølging. Det er viktig å huske at dine rettigheter forblir uendret, uavhengig av om du søker selv eller får hjelp til å fylle ut og sende søknad.

Hjelpemiddelinformasjon

Produktbeskrivelse TD Produktnummer NAV Hjelpmiddelnummer

TD Pilot med TD Talk og TD Snap

111146

292946

Dette er et hjelpemiddel som hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor låner ut til personer med varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Alle som har langvarig behov for denne typen hjelpemidler kan søke om å låne hjelpemidler hos NAV.

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/hjelpemidler/hvordan-soke

Tobii Dynavox Garanti

Garantiperiode for hjelpemidler anskaffet gjennom NAV Hjelpemiddelsentral, er avtalefestet mellom Tobii Dyanvox og NAV. Les mer om rammeavtalen her, eller ta kontakt med oss.

For privatkjøp gjelder norsk forbrukerkjøpslov.

Finn ut mer om Tobii Dynavox-garantier

Hva inneholder TD Pilot-esken?

TD Pilot box
Tobii Dynavox TD Pilot-enhet

TD Pilot-talemaskin

TD Pilot lader og strømforsyning

Lader med kabel

TD Pilot tilkoblingskabel USB-C til USB-C

Kabel til USB-C til USB-C

TD Pilot-tilkoblingskabel Lightening til USB-C

Kabel til Lighting - USB C

Hurtigstartveiledning for Tobii Dynavox-programvaren

Komme i gang -guide

Treningskort for Tobii Dynavox-programvare

Treningskort

Modell

Frontbilde av Tobii Dynavox TD Pilot-enhet

TD Pilot


Størrelse og vekt

Størrelse
(b × h × d)

30,4 × 25,5 × 9,0 cm

Vekt uten iPad

1,2 kg

Vekt med iPad

2,0 kg


Programvare

Operativsystem

iPadOS

Kompatibilitet

TD Talk
TD Snap
TD CoPilot
Pathways for Core First

Medfølgende apper

TD Talk icon
TD Snap icon
TD CoPilot icon

TD CoPilot


Knapper og koblingspunkter

Knapper

1 × Toppknapp (iPadOS-enhet)
1 × Volum opp/ned (iPadOS-enhet)
1 × Slå på
1 × Sporstatus

Koblingspunkter

1 × Thunderbolt/USB 4 (iPadOS-enhet)
1 × USB-C
2 × 3,5 mm grensesnitt for bryterkontakt
1 × 3,5 mm” hodetelefonkontakt
1 × 15 VDC i 1,65/4 mm (strømkontakt)

Høyttalere

2 × 10 W lukkede høyttalerkasser


Tilkoblinger

WLAN (valgfritt)

Støttes

Bluetooth (valgfritt)

Støttes


Maskinvare

Prosessor

Høy ytelse 64-bits ARM-prosessor

Harddiskstasjon

256 GB

Batteridriftstid

~10 h

Batterioppladings-tid

Maksimalt 4 t (0-100%)


Fullstendige spesifikasjoner

Du finner fullstendige spesifikasjoner i TD Pilot-håndboken.

Apple, iPad, iPad Air og iPad Pro er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.