13000744

Communicator 5

Communicator 5 er en omfattende ASK-løsning som tilbyr effektiv og fleksibel kommunikasjon for personer med ulike språklige funksjonsnedsettelser, som ALS, cerebral parese og Retts syndrom. Den konverterer tekst til klar tale med en rekke stemmealternativer for mer naturlig kommunikasjon. Den kan brukes via flere ulike tilgangsmåter, blant annet øyestyring, berøring og bryterskanning. Den er også et springbrett til internett, Windows-miljøet, sosiale medier, underholdning, telefonbruk og omgivelseskontroll. Communicator 5 er tilgjengelig på utvalgte Tobii Dynavox-enheter.

Slik skaffer du det

Slik skaffer du den

Hvordan skaffe et hjelpemiddel fra Tobii Dynavox?

Alle som har et langvarig behov (over 2 år) for hjelpemidler kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om gratis utlån av nødvendig utstyr. Personer som helt eller delvis mangler talespråk, eller har språkvansker som gjør det vanskelig å uttrykke seg, kan ha rett på utlån av kommunikasjonshjelpemidler. Dersom du har en skade eller sykdom som gjør det vanskelig å betjene nettbrett/datamaskin, finnes det spesialtilpasset utstyr og programvare som også kan lånes av hjelpemiddelsentralen. Hjelpemiddelsentralen som dekker din region, bistår kommunen der du bor med utredning og kartlegging av hjelpebehov. Vi anbefaler at du tar kontakt med den kommunale helse- eller utdanningsinstitusjonen du er tilknyttet for å få hjelp til anskaffelse og oppfølging. Det er viktig å huske at dine rettigheter forblir uendret, uavhengig av om du søker selv eller får hjelp til å fylle ut og sende søknad.

Hjelpemiddelinformasjon

Produktbeskrivelse TD Produktnummer NAV Hjelpmiddelnummer

Communicator 5

211722

12004325

Dette er et hjelpemiddel som hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor låner ut til personer med varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Alle som har langvarig behov for denne typen hjelpemidler kan søke om å låne hjelpemidler hos NAV.

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/hjelpemidler/hvordan-soke

Modell

Tobii Dynavox Communicator 5 logo

Communicator 5


Systemkrav

Operativsystem

  • Windows 7 (32-bit eller 64-bit)
  • Windows 8 (32-bit eller 64-bit)
  • Windows 8.1 (32-bit eller 64-bit)
  • Windows 10 (32-bit eller 64-bit)
  • Windows 10 IoT (32-bit eller 64-bit)
  • Windows 11 (32-biters eller 64-bit)

Processor

1,8 GHz eller raskere x86 eller x64 prosessor

Minne (RAM)

2,0 GB RAM

Lagring

3 GB ledig plass

Skjerm

800 x 600 eller høyere oppløsning,
anbefales 1020 x 786

 


Kompatibilitet

Eyetracker

Øyestyring
PCEye Plus
PCEye Go
PCEye Mini
PCEye Explore (med Windows Control)
EM-12 med EyeMobile Plus
I-Series
I-Series+

Nettleser

Mozilla Firefox 31 eller nyere
Programvare
Windows Control
Klassisk Tobii Gaze Interaction-programvare

Software

TD Control
Windows Control
Classic Tobii Gaze Interaction Software

Språk

Dansk
Engelsk (US/UK)
Finsk
Fransk
Italiensk
Kinesisk (forenklet)
Nederlandsk
Norsk (Bokmål)
Polsk
Portugisisk (BR)
Svensk
Spansk
Spansk (MX)
Tysk