CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Communicator 5

Communicator 5 er en omfattende ASK-løsning som tilbyr effektiv, fleksibel kommunikasjon for personer med ulike språklige funksjonsnedsettelser. Det konverterer tekst og symboler til klar tale med en rekke stemmealternativer for mer naturlig kommunikasjon. Kan brukes via flere ulike tilgangsmetoder, blant annet øyestyring og berøring. Inkluderer selvstendig bruk av Windows, e-post, telefon og omgivelseskontroll. Muliggjør bruk av populære verktøy som Facebook, Netflix, TikTok, Twitch og WhatsApp via Accessible Apps. Communicator 5 fås på utvalgte Windows- og Tobii Dynavox-enheter.

Slik skaffer du den

Finn ut mer om dette produktet

Produktbeskrivelse TD Produktnummer
NAV Hjelpmiddelnummer
Communicator 5 211722 12004325

Dette er et hjelpemiddel som hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor låner ut til personer med varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Alle som har langvarig behov for denne typen hjelpemidler kan søke om å låne hjelpemidler hos NAV.

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/hjelpemidler/hvordan-soke