CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Communicator 5

ASK-programvaren Communicator 5 er designet for effektiv kommunikasjon for personer med en lang rekke talemessige og språklige funksjonsnedsettelser. Den omformer tekst og symboler til klar tale og gir tilgang til Windows, e-post, tekstmeldinger, telefon og omgivelseskontroll via flere betjeningsmåter. Den er enkel å konfigurere og få brukerstøtte til, enten du bruker den i Windows PC eller på en Tobii Dynavox-enhet.

Slik skaffer du den

Finn ut mer om dette produktet

Produktbeskrivelse TD Produktnummer
NAV Hjelpmiddelnummer
Communicator 5 211722 12004325

Dette er et hjelpemiddel som hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor låner ut til personer med varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Alle som har langvarig behov for denne typen hjelpemidler kan søke om utlån på https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvordan+soke