CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Snakk med Google via et tastetrykk

Få direkte tilgang til Google-assistenten via TD Snap, vår symbolstøttede kommunikasjonsapp for personer uten funksjonell tale- og språkfunksjon.

Ved hjelp av et tastetrykk kan du dempe belysningen, skru opp musikken, få værmeldingen med mer via øyestyring, berøring eller bryter. Med Google-assistenten i TD Snap kan du kontrollere og utforske omgivelsene dine. Tilgjengelig for utvalgte tekniske hjelpemidler fra Tobii Dynavox, iPad og Windows-datamaskiner.

Talk to Google with the click of a button

Google Assistant is now available in our Snap Core First app for AAC (augmentative and alternative communication).

Dim the lights, turn up the music, get the weather forecast and more with the click of a button using eye gaze, touch or switch. Control your environment with the Google Assistant smart home integration in Snap Core First, a symbol-supported app enabling a path to communication and literacy at any stage of development.

Access Google Assistant directly via Snap Core First, our symbol-supported communication app for people with speech and language disabilities.

Dim the lights, turn up the music, get weather forecasts and more with the click of a button using eye gaze, touch or switch. Control and explore your environment with Google Assistant in Snap Core First. Available for select Tobii Dynavox assistive technology devices, iPad and Windows computers.

Talk to Google with the click of a button

Access Google Assistant directly via Snap Core First, our symbol-supported communication app for people with speech and language disabilities.

Dim the lights, turn up the music, get weather forecasts and more with the click of a button using eye gaze, touch or switch. Control and explore your environment with Google Assistant in Snap Core First. Available for select Tobii Dynavox assistive technology devices, iPad and Windows computers.

En kvinne skrur opp volumet på musikken sin ved hjelp av Google-assistenten via kommunikasjonsappen Tobii Dynavox Snap Core First

Skru opp volumet

Musikken har alltid vært viktig for Lucie, en ivrig danser. Når hun er i det rette humøret, kan hun bruke øynene til å be Google skru opp lyden.


Sjekk værmeldingen

Ingenting kan stoppe Sam når han skal på konsert – ikke engang været. Nå kan han planlegge i forkant ved å be Google om værmeldingen med et tastetrykk og få svar direkte på enheten sin, uten behov for en smarthus-enhet.

En mann bruker Google-assistenten via ASK-appen Tobii Dynavox Snap Core First for å sjekke værmeldingen

En ung kvinne justerer belysningen ved hjelp av Google-assistenten via ASK-appen Tobii Dynavox Snap Core First

Demp belysningen

Gameren Beckyvil ofte dempe belysningen for å se skjermen bedre. Nå kan hun ganske enkelt be Google om å slå lysene på og av.


Google er et varemerke for Google LLC.