CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Om oss

Om oss

Vi er et team som jobber for å hjelpe personer med kommunikasjons- og bevegelsesvansker til å leve rikere, mer meningsfylte liv.

  • Oversikt
  • Tobii Group
  • Lederteam
  • Kontakt

Kort oppsummert

Vi er et team med fagfolk som jobber for å hjelpe personer med funksjonshemninger og spesielle behov til å oppnå det fulle potensialet i livet sitt. Vårt mål er å utgjøre en reell forskjell ved å skape innovative og funksjonelle løsninger som gjør folk i stand til å kommunisere.

Tobii Dynavox-ansatte demonstrerer et produkt
En person med kommunikasjonsutfordringer bruker en Tobii Dynavox-enhet til å kommunisere

Kapasiteten til å være deg selv

Vår teknologi gagner både dem som bruker den, og personene rundt dem – foreldre, søsken, besteforeldre og omsorgspersoner, samt andre de støter på i hverdagslivet. Vi ønsker å gi personer med kommunikasjonsutfordringer muligheten til å bestemme hva de skal si og gjøre, på sine egne vilkår. 

Løsninger for et bedre liv

Vi har lagt mye energi ned i å sikre at de tekniske hjelpemidlene våre er enkle å bruke og tåler hverdagslivets påkjenninger. Enten du trenger en kommunikasjonsenhet, en kommunikasjonsapp, kontroll over datamaskinen din eller løsninger for spesialopplæring, tilstreber vi å utvikle produkter som er praktiske og effektive. 

En person med spesielle behov bruker en Tobii Dynavox-enhet til å kommunisere

Tobii-konsernet

Vi er en del av Tobii-konsernet. Sammen er vi lidenskapelig opptatt av å dele vår omfattende kunnskap og erfaring innen øyestyring. 

Tobii Dynavox-logo

Tobii Dynavox

Tobii Dynavox har hovedkontor i Sverige og er en del av Tobii-konsernet [STO: TOBII], som også består av Tobii Tech og Tobii Pro. Vi er den ledende leverandøren av tekniske hjelpemidler og løsninger for spesialopplæring for dem med kommunikasjons- og mobilitetsutfordringer. Vi har hjulpet tusenvis av individer med funksjonshemninger slik somafasi,autisme,cerebral parese,ALS, muskeldystrofi,Retts syndrom ogryggmargsskade til å lede rikere og mer fullverdige liv.   

Boardmaker-logo

Boardmaker

Boardmaker (tidligere Mayer-Johnson) er et velkjent medlem av Tobii Dynavox-familien. Det er best kjent forBoardmaker-programvaren ogBoardmaker Online – som tilbyr publiserings- og redigeringsverktøy for å skape interaktive, symbolbaserte aktiviteter ogmaterialer for elever som får spesialundervisning.Vårenavnebeskyttede bildekommunikasjonssymboler, Picture Communication Symbols (PCS®), brukes både iBoardmaker- ogTobii Dynavox-programvaren vår.

Logoene til Tobii Pro og Tobii Tech
Logoene til Tobii Pro og Tobii Tech

Tobii Pro ogTobii Tech

Tobii Proarbeider med forskere og vitenskapsfolk for å studere menneskelig atferd med øyestyring. Tobii Tech samarbeider med produsenter av originalutstyr for å innlemme øyestyring i sine egne produkter. Selv omTobii Pro,Tobii Tech ogTobii Dynavox har noe ulike fokusområder, deler vi alle vår omfattende kunnskap og erfaring innen øyestyring. Vi kaller dette for «Tobii-fordelen». Vår kunnskap og erfaring innen øyestyring har hjulpet oss til å utvikle den omfattende patentporteføljen vår.

Vår ledelse

Det må brennende engasjerte og erfarne ledere til for å sikre at Tobii Dynavox fortsetter å være lederen innen berørings- og øyestyringsteknologi i årene fremover.

Fredrik Ruben, portrettbilde

Fredrik Ruben
President

Tara Rudnicki, portrettbilde

Tara Rudnicki
President for det nordamerikanske markedet

Nils Normell, portrettbilde

NilsNormell
Visepresident for salg
Europa og resten av verden

Bob Cunningham, portrettbilde

Bob Cunningham
Visepresident for produkter og utvikling

Anthony Pavlik, portrettbilde

AnthonyPavlik 
Visepresident for global drift

Nils Lindhe, portrettbilde

NilsLindhe
Visepresident for global markedsføring

Linda Tybring

Linda Tybring
Finansdirektør

Ta kontakt

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. Det er bare å kommentere, sette inn lenker til og dele historiene dine på våre kanaler for sosiale medier.

Tobii Dynavox på LinkedIn

Sosiale kanaler

Hold kontakten med oss for å forbli oppdatert på våre siste nyheter og arrangementer. 

bilde av Tobii hovedkvarter

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller forespørsler angående løsningene våre, kan du godt kontakte oss direkte. Vi vil veldig gjerne høre fra deg.