Erklæring om digitale medier

Ved å svare på sosiale medier med emneknaggen #ShareMyTobiiDynavox gir jeg uttrykkelig tillatelse til at Tobii Dynavox AB – Löjtnantsgatan 25, 115 50 Stockholm, Sverige, eller “Tobii Dynavox”, og dets tilknyttede selskaper, kan fange opp, registrere og bruke mitt bilde, min likhet, min stemme, mitt intervju og/eller min fremføring, som spesifisert nedenfor, og til å vise, publisere, publisere på nytt, overføre og/eller lagre materialer som vises til nedenfor, der enhver referanse til meg, mitt bilde eller min likhet gis i noe medium for Tobii Dynavox globale lovlige forretnings- og/eller utdanningsformål, uten noen som helst begrensninger med hensyn til medietype, utsalgssted, publikum, tid eller geografi.

Jeg forstår at innholdet kan bli gjenstand for justeringer, inkludert, men ikke begrenset til, redigeringer og oversettelser, og jeg fraskriver meg herved retten til å inspisere og godkjenne alle ferdige produkter, både nå og i fremtiden. Jeg gir Tobii Dynavox tillatelse til å bruke alt materiale som er godkjent av meg, enten i sin helhet eller deler av det. Jeg fraskriver meg herved enhver rett til royalty eller annen kompensasjon knyttet til bruken av det godkjente materialet. Jeg forstår at jeg har rett til å endre eller trekke tilbake tillatelsen min ved å gi skriftlig melding til Tobii. Jeg forstår videre at enhver slik endring eller tilbaketrekking bare skal tre i kraft ved faktisk mottak av Tobii, og kun skal gjelde publikasjoner som ennå ikke er distribuert eller behandlet for distribusjon. © Tobii Dynavox AB (Publ)

Jeg forstår at jeg ikke eier opphavsretten til tekstene, fotografiene eller filmene produsert av Tobii Dynavox og/eller dets tilknyttede selskaper. Jeg bekrefter at jeg er 18 år eller eldre og at jeg har full juridisk rett til å fullbyrde denne avtalen, enten på vegne av meg selv eller på vegne av personen som er oppført her. Ved å gi tillatelse på sosiale medier ved å svare med emneknaggen #ShareMyTobiiDynavox, der det er angitt, erkjenner og godtar du herved å frigjøre Tobii, inkludert dets ledere, direktører, ansatte, agenter og tilknyttede selskaper, inkludert morselskapet og eventuelle datterselskaper, uten tidsbegrensning, fra alle krav og fordringer knyttet til all bruk av det godkjente materialet, inkludert, men ikke begrenset til, alle krav for invasjon av personvernet, brudd på din rett til publisitet, ærekrenkelse og andre personlige rettigheter og/eller eiendomsrettigheter.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Tobii Dynavox håndterer personopplysninger, kan du lese vår personvernerklæring.