CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

TD Talk

TD Talk er en kommunikasjonsapp for voksne som kan lese og skrive, med nedsatt kommununikasjonsevne som følge av ALS/MND, multippel sklerose, muskeldystrofi og cerebral parese. Det gir folk mulighet til å snakke med øynene eller fingrene. Velg mellom et stort utvalg av språk og stemmer for å uttrykke deg så naturlig som mulig. Delta aktivt i samtaler med rask setningskonstruksjon, enkel redigering av setninger og muligheten til å vise den skrevne teksten for samtalepartneren i partnervinduet. Bruk en tilpasset syntetisk kloning av den naturlige stemmen din – du kan velge mellom flere ledende stemmebankleverandører. TD Talk er forhåndsinstallert på TD Pilot, en iPad-basert kommunikasjonsenhet fra Tobii Dynavox som styres med øynene dine.