CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Indi 10 & Indi 7

Indi er et alt-i-ett-nettbrett for tale som hjelper personer med språklige funksjonsnedsettelser til å nå kommunikasjonspotensialet sitt. Utvalgte ASK-apper er forhåndsinstallert: Snap Core First for symbolkommunikatører, eller Communicator 5 for lese- og skrivekyndige kommunikatører. Aktiver en tydelig stemme med kraftige høyttalere. Bruk sosiale medier, e-post, tekstmeldinger med mer. Indi er en komplett løsning som er klar til bruk, med garanti og brukerstøtte inkludert. Fås i både standard og kompakt størrelse – Indi 10 eller Indi 7.

Slik skaffer du den

Finn ut mer om dette produktet

Produktbeskrivelse TD Produktnummer NAV Hjelpmiddelnummer
Indi 10 113345 234168
Indi 7 113384 243423

Dette er et hjelpemiddel som hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor låner ut til personer med varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Alle som har langvarig behov for denne typen hjelpemidler kan søke om utlån på https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvordan+soke