CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Slik skaffer du hjelpemidler

Slik skaffer du hjelpemidler

For alle som har et langvarig behov for hjelpemidler tilbyr NAV Hjelpemiddelsentral en ordning der man gratis kan låne hjelpemidler og få dem individuelt tilpasset.

Slik skaffer du hjelpemidler

For alle som har et langvarig behov for hjelpemidler tilbyr NAV Hjelpemiddelsentral en ordning der man gratis kan låne hjelpemidler og få dem individuelt tilpasset. Personer som helt eller delvis mangler tale, eller har språkvansker som gjør det vanskelig å uttrykke seg, kvalifiserer for utlån av kommunikasjonshjelpemidler. Dersom du har en skade eller sykdom som gjør det vanskelig å betjene datamaskinen finnes det spesialtilpasset utstyr og programvare som kan lånes av hjelpemiddelsentralen.

Hjelpemiddelsentralen som dekker din region bistår kommunen der du bor om utredning og kartlegging av hjelpebehov. Vi anbefaler at du tar kontakt med den kommunale helse- eller utdanningsinstitusjonen du er tilknyttet for å få hjelp til anskaffelse og oppfølging.

En gutt kommuniserer med moren ved hjelp av kommunikasjonsappen Snap + Core First
En mann sitter i rullestolen og bruker øyestyringsteknologi til å få tilgang til Tobii Dynavox I-Series-enheten sin

Utlån av hjelpemiddel forutsetter at bruker selv fremsetter en søknad til NAV. Denne søknaden må inneholde en beskrivelse av funksjonsnedsettelse (diagnose/hjelpebehov) og en beskrivelse av hvorfor hjelpemidlet er nødvendig. Rapporter og resultat av tester vil være nyttig dokumentasjon. Forklar hvordan hjelpemidlet på en hensiktsmessig måte tilfredsstiller brukerens behov og gir brukeren vesentlig bedre funksjonsevne. I tilfeller der man har valgt et spesifikt hjelpemiddel fra et større utvalg kan det også være bra om man også beskriver hvilke unike egenskaper dette produktet innehar som blir betydelige for brukerens funksjonsevne.

Alle produkter fra Tobii Dynavox er mulig å få på utlån fra hjelpemiddelsentralen, enten for tilgang til datamaskin eller som kommunikasjonshjelpemiddel. Vi kan hjelpe deg å velge det rette hjelpemidlet for deg og sørge for at du søker på det riktige tilbehøret. Om dere er i tvil om hvordan produktene fungerer kan du kontakte oss for en presentasjon og muligheten til å teste alternativer.

Kommunikasjonshjelpemidler og tilgang til datamaskin

Hjelpemiddelsentralene har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede. De samarbeider med Tobii Dynavox om utprøving, levering, individuell tilpassing, kurs og reparasjon.

Les mer på NAV sine sider om tjenester og produkter.