CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Retningslinjer for personvern

Generelle retningslinjer for personvern for Tobii-konsernet – sist oppdatert 25. mai 2018

Tobii AB (publ) forplikter seg til å sikre at personvernet ditt beskyttes. Dersom vi ber deg om å oppgi visse opplysninger som kan identifisere deg når du bruker nettstedene, tjenestene eller produktene våre (nedenfor bruker vi ordet «tjenester» for enkelhets skyld), kan du være trygg på at disse kun vil bli brukt i tråd med disse retningslinjene for personvern.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan Tobii generelt sett håndterer personopplysningene dine. I forbindelse med noen av tjenestene våre vil vi gi deg mer spesifikk informasjon om håndteringen vår av personopplysningene dine, og vi vil når aktuelt be om ditt samtykke før vi håndterer personopplysningene dine. På slutten av disse retningslinjene finner du informasjon om hvordan du kontakter oss dersom du har spørsmål eller synes at noe er uklart.  

1. Hvilken type personopplysninger samler vi inn?

Avhengig av hvilke tjenester du bruker, må vi behandle ulike typer informasjon fra eller om deg.

Nærmere bestemt kan dette omfatte:

 • Personopplysninger og annen informasjon som du (og andre) gir oss. Vi samler inn informasjonen som du (og andre) gir oss ved bruk av tjenestene våre. For eksempel:
 • Når du registrerer deg for å bruke tjenestene våre, kan vi be om informasjon slik som navnet ditt, e-postadresse og telefonnummer.
 • For mange av tjenestene våre vil vi kunne opprette en brukerprofil (for eksempel i en av de webbaserte tjenestene våre) og legge til informasjon i profilen din etter registrering.
 • Hvis du kjøper noe av oss, samler vi inn informasjon om transaksjonen. Dette kan inkludere betalingsinformasjonen din, kjøpsaktivitet samt leverings- og kontaktopplysninger.
 • Når du kommuniserer med Tobii, gir du oss informasjon slik som e-postadressen din.
 • Avhengig av hvilke tjenester du bruker, har du muligheten til å sende inn informasjon om fysiske trekk, slik som informasjon om øynene dine og nedsatt synsevne, eller andre helserelaterte opplysninger.
 • Hvis du trenger kundestøtte i forbindelse med en av tjenestene våre, er det noen ganger nødvendig for oss å få tilgang til den personlige informasjonen din for å kunne hjelpe deg med problemet ditt (for eksempel hvis vi må kontrollere enheten din eksternt i forbindelse med feilsøking). I slike tilfeller vil vi enten slette opplysningene når henvendelsen har blitt løst (som i eksempelet med ekstern kontroll), eller oppbevare dataene i tråd med gjeldende oppbevaringsrutiner i Tobii-konsernet, dersom vi mener at enten du eller Tobii har en legitim interesse i å gjøre dette.
 • Vi samler inn innhold og informasjon om innhold som du oppretter ved bruk av tjenestene våre.
 • Personopplysninger og annen informasjon som automatisk samles inn om deg når du bruker tjenestene våre. Vi samler også inn informasjon automatisk når du er koblet til tjenestene våre. Avhengig av hvordan du får tilgang til og bruker tjenestene våre, samler vi inn informasjon slik som:
 • Informasjon om hvordan du får tilgang til tjenestene våre, inkludert informasjon om typen enhet du bruker, dens konfigurasjon (slik som operativsystemet ditt og grafikkbehandlingsenhet), nettleseren din og ytelsen til enheten din.
 • Informasjon om funksjonene du bruker i tjenestene våre. Når du bruker enhetene våre, kan vi for eksempel samle inn informasjon om hvor ofte du bruker en viss funksjon, inkludert fra tredjeparter.  
 • Informasjon om deg og profilen din på sosiale medier, dersom du velger å få tilgang til tjenestene våre via en profil på sosiale medier. Merk at informasjonen du deler på disse sosiale mediene, ikke er omfattet av disse retningslinjene for personvern.
 • Tredjeparter kan også samle inn informasjon om deg gjennom tjenestene, eller motta informasjon samlet inn om deg gjennom tjenestene, som beskrevet nedenfor.
 • Tilknyttede selskaper.
  Vi kan dele personopplysningene dine innenfor Tobii-konsernet for å utvikle og forbedre produktene og tjenestene våre. Slik informasjon er imidlertid anonymisert i størst mulig grad.
 • Tredjepartsselskaper.

Noen av tjenestene våre tilbyr muligheten til å bruke en konto på sosiale medier som tilgangsmetode til tjenesten. Hvis du velger å gjøre dette, vil denne plattformen for sosiale medier motta informasjon om at du valgte denne tilgangsmetoden på en av Tobiis tjenester, og vi vil motta visse typer informasjon fra nettstedet for sosiale medier. Hvordan plattformen for sosiale medier behandler informasjonen din, faller utenfor omfanget av disse retningslinjene for personvern.

2. Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Vi bruker informasjonen som beskrevet nedenfor, og for å tilby tjenestene våre til deg og partnerne våre. Nærmere bestemt kan dette omfatte:

 • For å tilby og tilpasse tjenestene våre til deg personlig. Vi bruker informasjonen vi samler inn, til å tilby deg tjenestene våre. For eksempel bruker vi denne informasjonen til å:
 • Tilby deg maskinvare, innhold, spill, apper og andre nødvendige elementer;
 • Opprette kontoer og brukerprofiler;
 • Kommunisere med deg om tjenestene våre;
 • Tilby teknisk brukerstøtte;
 • Varsle deg om oppdateringer av tjenesten vår; og
 • Tilpasse bruken din basert på dine aktiviteter, inkludert innholdet, spillene, appene og andre opplevelser du benytter deg av. Dermed blir vi i stand til å gjøre tjenestene unike og relevante for deg, for eksempel ved å vise deg innholdet som er mest relevant for deg.
 • For å forbedre og utvikle opplevelsen din og tjenestene våre. Vi bruker også informasjonen vi samler inn, for å forstå, utvikle og forbedre tjenestene våre. For eksempel bruker vi informasjonen til å:
 • Be om og analysere tilbakemeldinger om tjenestene våre;
 • Identifisere og løse tekniske problemer i tjenestene våre;
 • Utføre og lære av forskning på måtene folk bruker tjenestene våre på; og
 • Forbedre tjenester som tilbys av andre, slik som tredjeparter som tilbyr spill, apper og annet innhold knyttet til tjenestene våre.
 • For å markedsføre varemerket vårt og tjenestene våre. Vi bruker informasjonen vi samler inn, til å sende deg markedsføringsmeldinger og -innhold, og på andre måter markedsføre og tilby tjenestene våre. Vi bruker også denne informasjonen til å måle hvordan brukerne reagerer på markedsføringsarbeidet vårt. Hvis du ikke ønsker å motta e-poster med markedsføring, kan du velge disse bort ved å følge instruksjonene som er angitt i alle slike markedsføringsmeldinger.
 • For å fremme sikkerhet. Vi bruker personopplysningene som vi samler inn, for å bidra til å fremme sikkerheten på og utenfor tjenestene våre, blant annet ved å undersøke mistenkelig aktivitet eller brudd på vilkårene eller retningslinjene våre og beskytte våre eller andres rettigheter eller eiendom.

3. Hvordan deles personopplysninger?

For å kunne tilby og understøtte tjenestene våre blir informasjon vi har om deg, delt under visse omstendigheter. Følgende parter kan se informasjon om deg når du og andre bruker tjenestene våre.

 • Utviklere, representanter for brukerstøtte og andre tilbydere av nettinnhold på tjenestene våre. Du kan samhandle med innhold, spill, apper og andre opplevelser tilbudt av tredjeparter, gjennom tjenestene våre. Vi kan dele informasjon om deg med disse partnerne slik at de kan tilby deg opplevelsen du har bedt om, blant annet:
 • Informasjon i Tobii-profilen din og om hvordan du bruker tjenestene våre. Vi kan for eksempel gi en tredjeparts spilleverandør bruker-ID-en din eller lignende, slik at spilleverandøren kan levere et spill til deg som du har kjøpt i en pakke med et av våre produkter.
 • Eventuell annen informasjon du velger å dele med tredjeparten gjennom bruken din av tjenestene våre.
 • Deling med tilknyttede selskaper. Avhengig av hvilke tjenester du bruker, deler vi informasjon med selskaper som er del av samme konsern som Tobii er en del av, eller som blir del av konsernet, slik som Tobii Dynavox, Tobii Pro og Tobii Tech.
 • Tjenesteleverandører. Vi deler informasjon vi samler inn, med forhandlere, tjenesteleverandører, forskere og andre partnere, som jobber på vår instruks for å understøtte tjenestene (slik som ved å drifte tjenestene våre, oppfylle bestillinger, legge til rette for betalinger, analysere måten folk bruker tjenestene våre på, behandle kredittkortbetalinger, tilby kundeservice eller sende elektronisk kommunikasjon for oss).
 • Andre parter i forbindelse med visse forretningstransaksjoner. Dersom eierskapet av Tobii (eller noen del av våre aktiva) endrer seg som følge av en fusjon, et oppkjøp eller en eventuell konkurs, kan informasjon fra eller om deg eller enheten din overføres til et annet selskap.
 • Politimyndigheter eller juridiske henvendelser. Vi deler informasjon med politimyndigheter eller som svar på juridiske henvendelser i omstendighetene beskrevet i avsnitt 7 nedenfor.

Vi deler også avidentifiserte eller aggregerte data med andre. «Avidentifiserte data» betyr informasjon der vi har fjernet identifiserbare data slik som navnet ditt og andre data som med rimelighet kan brukes til å identifisere deg. «Aggregerte data» er data som har blitt kombinert med andre data, slik at de ikke identifiserer en spesifikk person. For eksempel gir vi utviklere aggregert statistikk om antallet personer fra en bestemt region som bruker tjenestene våre, slik at utviklere kan opprette innhold som er skreddersydd for personer i det markedet.

4. Slik arbeider Tobii-selskapene sammen

Tobii deler infrastruktur, systemer og teknologi med andre Tobii-selskaper for å tilby en innovativ, relevant, konsekvent og trygg opplevelse på tvers av alle tjenestene du bruker.

5. Tredjeparter som tilbyr innhold, markedsføring eller funksjonalitet på tjenestene våre

Noe av innholdet, markedsføringen og funksjonene i tjenestene våre kan tilbys av tredjeparter som ikke er knyttet til oss. Vi samarbeider for eksempel med selskaper som hjelper oss med å levere innhold i tjenestene du har kjøpt.

6. Oppbevaring og sletting av data

Vi oppbevarer data som identifiserer deg, inntil dette ikke lenger er nødvendig for å tilby tjenestene våre, for eksempel når du sletter en konto hos oss. Dette er en avveining som gjøres i hvert individuelle tilfelle avhengig av for eksempel dataenes natur, hvorfor de er samlet inn og behandlet, og relevante juridiske eller driftsmessige oppbevaringsbehov. Vi kan for eksempel oppbevare visse kjøpsopplysninger for regnskaps- og skatteformål selv etter at du har slettet kontoen din.  

Når du sletter en konto hos oss, sletter eller anonymiserer vi dataene du har oppgitt til oss, og dataene vi har samlet inn under din bruk av tjenestene. Verken du eller vi vil kunne gjenopprette slike slettede eller anonymiserte data.  

7. Hvordan svarer vi på juridiske henvendelser og minimerer skade?

Vi går inn i, bevarer og deler informasjon med regulerende organer, politimyndigheter eller andre:

 • For å svare på en juridisk henvendelse hvor vi i god tro mener at svaret er lovpålagt i denne jurisdiksjonen, angår brukere i denne jurisdiksjonen og er i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder.
 • Når vi i god tro mener at det er nødvendig å: påvise, forhindre og ta tak i svindel eller annen ulovlig aktivitet; for å beskytte Tobii, tjenestene våre, deg og andre, inkludert som del av en etterforskning; eller for å forhindre dødsfall eller nært forestående personskade.

8. Slik driver vi, samt overfører data, som del av våre globale tjenester

Vi deler informasjon globalt, både internt innen Tobii-konsernet og eksternt med partnerne våre, for å fullt ut tilby deg tjenestene du har rett på å motta, basert på tjenesten du har kjøpt eller abonnert på og/eller på andre måter har rett på å motta. Informasjon kontrollert av Tobii, vil bli overført eller sendt til, eller lagret og behandlet i, USA, Kina og/eller andre land utenfor bostedslandet ditt i forbindelse med formålene beskrevet i disse retningslinjene. Disse dataoverføringene er nødvendige for at vi skal kunne drive globalt og tilby tjenestene våre til deg. Vi benytter standard kontraktklausuler godkjent av Europakommisjonen, og setter vår lit til Europakommisjonens beslutninger om tilstrekkelighet angående visse land, når aktuelt, for dataoverføringer fra EU/EØS til USA og andre land.

9. Endringer av disse retningslinjene

Hvis vi foretar endringer av disse retningslinjene for personvern, vil vi varsle om endringene på en hensiktsmessig måte, for eksempel ved å sende deg et e-postvarsel til adressen du har oppgitt, og/eller varsle deg gjennom tjenestene. Hvis vi foretar en administrativ endring, kan vi oppdatere «Sist oppdatert»-datoen øverst i disse retningslinjene for personvern.

Datavernansvarlig hos Tobii AB kan kontaktes på dpo@tobii.com. Du har også rett til å registrere en klage hos den svenske tilsynsmyndigheten Datainspektionen, på www.datainspektionen.se

10. Hva er det juridiske grunnlaget vårt for å behandle data?

Det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysninger varierer avhengig av typene av data og situasjonen. De juridiske grunnlagene vi i Tobii utgår fra, er som følger:

 • Hvis behandling er nødvendig for å oppfylle kontrakten vår med deg, dvs. hva vi er forpliktet til å tilby ifølge avtalen mellom deg og oss. Våre forpliktelser overfor deg varierer avhengig av tjenesten du bruker.

  Det kan for eksempel hende at vi må oppbevare navnet og adressen din for å oppfylle garantiforpliktelsene våre overfor deg.
 • Dette kan kun skje med ditt samtykke, som du kan trekke tilbake når som helst.
  For eksempel når du har gitt Tobii samtykke til å bruke bilder av øynene dine og andre personopplysninger for å utvikle algoritmene våre, og dermed produktene våre.
  Merk at dersom du trekker tilbake samtykket, skal og kan ikke dette påvirke lovligheten av behandling som allerede har blitt utført basert på dette samtykket, før det ble trukket tilbake.
 • Som nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser;
  Tobii må for eksempel oppbevare visse kjøpsopplysninger for å overholde skatte- og regnskapsregler. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen (oppbevaringen) er derfor nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser.
 • I noen tilfeller for å beskytte dine eller andres vitale interesser.
 • Ved sjeldne anledninger kan vi behandle dataene dine dersom dette er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser. For eksempel: I situasjoner der det foreligger en umiddelbar helserisiko for deg, kan vi dele opplysninger med omsorgspersonen din.
 • Som nødvendig for våre (eller andres) legitime interesser;
  Tobii har en legitim interesse i å tilby en innovativ, personlig tilpasset, trygg og lønnsom tjeneste til våre eksisterende og fremtidige brukere og partnere, med mindre disse interessene overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger.

11. Hvordan kan du utøve rettighetene du har i henhold til GDPR?

Ifølge personvernforordningen har du rett til:  
 
Tilgang til dataene dine
Du har rett til å få en bekreftelse fra Tobii på hvorvidt personopplysningene dine blir behandlet eller ikke, og hvis de blir det, rett til tilgang på informasjon som inkluderer, men ikke er begrenset til, formålet med behandlingen og kategoriene av personopplysninger som Tobii har om deg. Dersom du ber om det, er Tobii forpliktet til å gi deg en kopi av pågående behandling av personopplysningene dine.  
 
Å rette opplysningene dine 
Hvis du får kjennskap til at noen av personopplysningene dine som behandles av Tobii, er unøyaktige, har du rett til å be om å få dem rettet, og i noen tilfeller rett til å få ufullstendige data komplettert.

 
Å overføre data
Hvis det juridiske grunnlaget for en behandling av personopplysninger er basert på enten (i) samtykke eller (ii) oppfyllelse av en kontrakt mellom deg og Tobii, har du rett til å motta data som du har oppgitt til oss, i et vanlig brukt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre slike data til en annen behandlingsansvarlig.
 
Å slette data
Du har rett til å få personopplysningene dine hos Tobii slettet blant annet dersom (i) opplysningene ikke lenger er nødvendige i forbindelse med formålet de ble samlet inn for, (ii) du trekker tilbake et samtykke, (iii) du motsetter deg behandlingen og det ikke finnes et overstyrende legitimt grunnlag for behandlingen, eller (iv) personopplysningene har blitt behandlet på ulovlig vis.

 
Å begrense og nekte visse former for behandling av dataene dine  
Du har rett til å begrense Tobiis behandling av dataene dine blant annet dersom (i) du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene, eller (ii) Tobii ikke lenger trenger visse opplysninger i forbindelse med formålene for behandlingen.

Du kan finne ut mer om disse rettighetene og hvordan du kan utøve dem, ved å enten kontakte Tobii på dpo@tobii.com eller ved å kontakte den aktuelle tilsynsmyndigheten.

12. Kontakte oss

Behandlingsansvarlig for informasjonen din er Tobii AB (publ), som du kan kontakte via e-post på dpo@tobii.com eller på postadressen:  

Att: Data Protection Officer
Tobii AB (publ):  

Box 743  
182 17 Danderyd
Sverige