CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Slik fungerer Øyestyring

Slik fungerer Øyestyring

Øyesporing er en teknologi som brukes til å se hvor en person ser på en dataskjerm. Teknologien kan også brukes til å styre en datamaskin med øyne, da kaller vi det øyestyring. Denne teknologien kan erstatte tradisjonelt tastatur og mus for personer som har nedsatt førlighet i kroppen. Øyesporing og øyestyring er ikke et nytt konsept, men det er først nylig det har tatt av som en hensiktsmessig løsning for å hjelpe personer med fysiske og kognitive funksjonshemninger leve rikere og mer selvstendig liv.

Slik fungerer øyestyring

Som konsept er øyesporing en ganske enkel prosess.

  1. En Eye Tracker (øyesporer) sender ut nær infrarødt lys
  2. Lyset reflekteres i øynene
  3. Refleksjonene fanges opp av kamera i Eye Trackeren
  4. Gjennom filtrering og beregninger finner Eye Trackeren hvor du ser.
Slik fungerer øyestyring bilde
God samling, dårlig treffsikkerhet bilde

God samling, dårlig treffsikkerhet

God treffsikkerhet, god samling bilde

God treffsikkerhet, god samling

God treffsikkerhet, dårlig samling bilde

God treffsikkerhet, dårlig samling

Dårlig treffsikkerhet, dårlig samling bilde

Dårlig treffsikkerhet, dårlig samling

Kalibrering for bedre nøyaktighet

For at øyesporing skal fungere så nøyaktig som mulig må en Eye Tracker vite mer om øynene dine. Det er derfor du trenger å gjøre en kalibrering. Under kalibreringen måler Eye Trackeren hvordan dine øyne reflekterer lys. Kalibreringen utføres ved å følge et punkt, video eller annet grafisk element som beveger seg over skjermen. Data som bli innsamlet under kalibreringen blir deretter kombinert med vår unike 3D-modell av et menneskelig øye, og sammen de gir deg en optimal opplevelse av øyesporing og øyestyring.

Det finnes imidlertid enklere spill og programmer der nøyaktighet ikke er så kritisk, slik at du kan bruke dem uten å utføre kalibreringen. Eksempler på disse vil være enkle applikasjoner for årsak og virkning eller andre spill og programmer med store områder som er lette å klikke på.

Dette gjør våre Eye Trackere unike

Det er visse ting som skiller Eye trackere fra Tobii Dynavox fra andre systemer.

Du kan fritt bevege hodet

En Tobii Eye Tracker bruker en unik og svært nøyaktig 3D-modell av et menneskelig øye. Denne modellen inneholder blant annet informasjon om den fysiske formen på et øye, hvordan lyset reflekteres og brytes. Dette er grunnen til at du ikke trenger å holde hodet i ro når du bruker en Tobii Eye Tracker. Du kan faktisk bevege hodet fritt uten betydelig tap av presisjon eller nøyaktighet. Dette er spesielt gunstig for personer med ukontrollerte hodebevegelser, slik som for personer med Cerebral Parese eller for personer med ALS som må justere sin sittestilling ofte i løpet av dagen.

Fungerer for mer eller mindre for alle

For nøyaktig øyesporing Eye Trackeren finne dine pupiller*. Dette kan gjøres gjennom enten lys eller mørk sporing av pupillen. Lys sporing av pupillen fungerer på samme måte som når du får røde øyne når du bruker et kompakt kamera med blits. Ved å plassere blitsen, eller i dette tilfellet belysningen, lenger unna linsen kan du unngå dette. Dette gir mørk sporing av pupillen.

Noen mennesker spores bedre med lys pupillsporing, for fungerer der bedre med mør sporing. Faktorer som pupillstørrelse, alder og lys fra omgivelsene påvirker hvor godt du spores ved hjelp av en av de to metodene.

Eye trackere fra Tobii DynaVox er unike ved at de bytter dynamisk mellom lys og mørk sporing av pupillene. Slik vil du alltid ha en optimalisert opplevelse av øyesporing og øyestyring.

Det er faktisk forholdet mellom pupillen og glimt, eller refleksjoner som hjelper Eye Trackeren å finne ut hvor du ser.

*Det er faktisk forholdet mellom pupillen og glimt, eller refleksjoner som hjelper Eye Trackeren å finne ut hvor du ser.

Slik fører øyesporing og øyestyring til et rikere og mer selvstendig liv

Innen området tekniske hjelpemidler finnes det ulike bruksområder for øyesporing og øyestyring:

Tobii Dynavox talehjelpmeddel ikon

Talehjelpemiddel og kommunikasjon – personer som ikke er i stand til å snakke og ikke klarer å bruke et tastatur, mus eller en berøringsskjerm, kan bruke øyestyring til å skrive meldinger med bare øynene. Meldingene kan en kommunikasjonsenhet lese opp høyt med en stemme tilpasset alder og kjønn.

Tobii Dynavox datatilgang ikon

Datatilgang – I stedet for høytlesing av meldingene, kan de også sendes via e-post, chat, SMS eller i en annen kanal for fjernkommunikasjon. Faktisk kan du få tilgang til alle funksjonene i en standard Microsoft PC, nettbrett eller stasjonær datamaskin ved hjelp av øyestyring. Dette gjør det mulig for mange å gå på skole eller få seg jobb, vedlikeholde en hobby, lære nye ting, fordrive tiden og mye mer.

Tobii Dynavox omgivelsekontoll ikon

Omgivelsekontroll – mange apparater, som TV, klimaanlegg og selv dører kan bli operert av infrarøde fjernkontroller. Personer med nedsatt førlighet i kroppen, slik som personer med en ryggmargsskade, kan bruke sin øyestyrte enhet som en fjernkontroll og betjene apparater via øyestyring.

Tobii Dynavox et verktøy ikon

Et verktøy for økt samspill – Øyesporing kan brukes som et verktøy for lærere, foreldre, assistenter og andre som arbeider med personer med en funksjonsnedsettelse. Med en Eye tracker og et enkelt program som Tobii Dynavox Gaze Viewer, kan du se hvor noen ser, eller ikke ser på skjermen, og basere samtalen rundt dette. Gaze Viewer kan også gjøre opptak av hva som blir studert og hva som blir sagt. Dette kan brukes til å vurdere en persons mentale kapasitet og språklige ferdigheter.

Sammen er vi sterkere

Selv om Eye Tracking kan være et enkelt konsept, er det en svært kompleks og forskningsintens oppgave å lage et produkt som er lett å bruke..

Alle forretningsområdene i Tobii bruker samme kjerneteknologi i sine Eye Trackere, bare på litt forskjellige måter og for ulike bruksområder. En av fordelene er at vi er i stand til å utnytte hverandres styrker og erfaringer – hva våre kolleger lærer innen kommersiell Eye Tracking på forbruksvarer kan også brukes innen tekniske hjelpemidler – og vice versa.

Siden vi deler mye av forsknings- og utviklingsressursene er vi også i stand til å opprettholde høy kvalitet, redusere størrelsen på våre Eye Trackere og holde kostnadene nede i forhold til ytelse. Få, om noen andre selskap innen alternative kommunikasjonshjelpemidler kan gjøre dette.

Du kan lese mer om de andre foretningsområdene og de ulike måtene man kan anvende øyesporing på www.tobii.com

Tobii Dynavox fellesskapet ikon