CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Der Lernprozess

Læringskurven for øyestyring

Hva er øyesporing, og hvordan fungerer det?

Læringskurven for øyestyring

Hva er øyesporing, og hvordan fungerer det?

Velkommen til Eye Gaze Pathway

Eye Gaze Pathway lar deg øve på å bruke øyestyring til å kommunisere og lære.

Hvert av de seks trinnene følger en tydelig struktur og inneholder øvelser, instruksjonsvideoer og kommunikasjonstips for å hjelpe deg i gang med øyestyring.

Kommunikasjon og læring er fokuspunktene i Eye Gaze Pathway. Øvelsene er designet for å vise at kommunikasjon forekommer på hvert trinn i læringskurven, uansett hvor mye eller lite erfaring eleven har med øyestyring. I tillegg gir kommunikasjonstipsene under «Si»-delen litt ekstra hjelp til kommunikasjonspartneren, så denne kan ta del i og utvikle samtalen underveis gjennom læringskurven.


Hver øvelse har læringsmål knyttet til seg. Disse handler både om øyestyringsferdigheten som skal øves på, og ordforrådet som utvikles gjennom å prøve på aktiviteten.
Vi anbefaler brukerne å begynne på trinnet «Skjermstyring» og fortsette gjennom trinnene i eget tempo, men det er ikke noe krav om at man må fullføre ett trinn før man går videre til det neste. Det er bare å eksperimentere med aktivitetene på hvert trinn slik det fungerer best for hver enkelt bruker.


Du kan klikke på fanene øverst på siden for å komme i gang med Eye Gaze Pathway.

Læringskurven for øyestyring

Hva er øyesporing, og hvordan fungerer det?

Læringskurven for øyestyring

Hva er øyesporing, og hvordan fungerer det?

Skjermstyring

Angebot

«Jeg kan ha det gøy ved å se på skjermen»

Læring

Læring

Læring på dette trinnet handler om å ha det gøy

Dette trinnet viser hvor raskt og enkelt det kan være å komme i gang med øyestyring. Elevene blir introdusert for ideen om at måten de beveger øynene på, har en direkte og umiddelbar innflytelse på hva som skjer på skjermen – «årsak og virkning.

Kommunikasjon

Kommunikasjonspartneren reagerer på larvens bevegelser på skjermen. Disse bevegelsene er direkte knyttet til hvor eleven ser, så kommunikasjonen startes ved at eleven ser på skjermen.

Kommunikasjon 
Kalibrering

Kalibrering

Dette trinnet krever ingen kalibrering fra elevens side. Men dersom det er mulig, kan en enkel ettpunkts-kalibrering være nyttig. Hvordan kalibreringen skal utføres, varierer avhengig av programvaren. Se sidene med Støtte og opplæring for din øyestyringsprogramvare for videoer om kalibrering.

Prøv det

Du kan prøve aktivitetene i denne delen gratis hvis du har en Tobii Dynavox øyestyringsenhet (separat eller innebygd øyestyringsenhet).

Prøv det

Øvelse 1: Fargerik larve

Mål

Mål

 • Vi skal lære å se på larven på skjermen

 • Vi skal lære om farger og lyder

Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du: 

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten. 

 1. Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 2. Avhengig av øyestyringsprogramvaren:
  • Åpne Gaze Point, start det med avspillingsknappen og slå av museklikk. Skjul musepekeren.
  • Eller åpne Windows Control og velg Sticky Move Cursor (Fastsatt til Flytt markør).
   • Velg dette alternativet ved å gå til Settings (Innstillinger) -> Taskbar (Oppgavelinje) -> Tasks (Oppgaver) -> Change (Endre) og slå på Place Cursor (Plasser markør).
   • Gå til Taskbar (Oppgavelinje) -> Selection (Markering) og slå på Tertiary Selection (Tertiær markering).
   • Gå ut av innstillingene og se på oppgavelinjen for å aktivere tertiær markering.
   • I popup-vinduet som vises, velger du oppgaven Sticky Move Cursor (Fastsatt til Flytt markør).
 1. Eller du kan åpne Classic Tobii Gaze Interaction-programvaren (dobbeltklikk på Windows Control-ikonet).
  • Åpne Settings (Innstillinger) og velg Mouse Emulation (Museemulering).
  • Gå ut av innstillingene og velg Mouse Cursor (Musepeker) i menyen.
 1. Klikk her for å starte den fargerike larven.
 2. Skru opp volumet!
 3. Få eleven til å se på skjermen for å få larven til å bevege seg og musikken til å spilles av.
Si

Si

Bruk fraser som disse for å få i gang kommunikasjonen:

 • «Jeg hører lyder når du beveger øynene rundt på skjermen!»
 • «Jeg hører at lydene stopper når du ser bort fra skjermen!»
Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Lyden stopper hvis eleven ser bort fra skjermen.
 • Åpne Eye Gaze Pathway på elevens enhet og på en annen enhet for å gjøre det mulig å lese tipsene og instruksjonene mens eleven prøver seg på aktivitetene.
Se etter

Se etter

Hvis lyder høres med jevne mellomrom, tyder det på at brukeren styrer det som skjer på skjermen, ved å bevege øynene.

Gå videre

Gå videre

Øvelse 2: Sensoriske sirkler

 • Vi skal lære å se på sirklene på skjermen
 • Vi skal lære om former og farger
Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du:

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten.

 • Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 • Avhengig av øyestyringsprogramvaren:
  • Åpne Gaze Point, start det med avspillingsknappen og slå av museklikk. Skjul musepekeren.
  • Eller åpne Windows Control og velg Sticky Move Cursor (Fastsatt til Flytt markør).
   • Velg dette alternativet ved å gå til Settings (Innstillinger) -> Taskbar (Oppgavelinje) -> Tasks (Oppgaver) -> Change (Endre) og slå på Place Cursor (Plasser markør).
   • Gå til Taskbar (Oppgavelinje) -> Selection (Markering) og slå på Tertiary Selection (Tertiær markering).
   • Gå ut av Innstillinger og se på oppgavelinjen for å aktivere tertiærvalget.
   • I popup-vinduet som vises, velger du oppgaven Sticky Move Cursor (Fastsatt til Flytt markør).
  • Eller du kan åpne Classic Gaze Interaction-programvaren.
   • Velg Mouse Emulation (Museemulering) under Settings (Innstillinger).
   • Gå ut av innstillingene og velg Mouse Cursor (Musepeker).
 • Åpne Eye-FX og velg Sensory Circles (Sensoriske sirkler).
 • Skru opp volumet!
 • Få eleven til å se på skjermen for å få sirklene til å bevege seg.
Si

Si

Bruk fraser som disse for å få i gang kommunikasjonen:

 • «Jeg ser at sirklene flytter seg når du beveger øynene rundt på skjermen!»
 • «Jeg hører at lydene stopper når du ser bort!»
Smart tips

Smart tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Åpne Eye Gaze Pathway på elevens enhet og på en annen enhet for å gjøre det mulig å lese tipsene og instruksjonene mens eleven prøver seg på aktivitetene.
Se etter

Se etter

Hvis lyder høres med jevne mellomrom, tyder det på at brukeren styrer det som skjer på skjermen, ved å bevege øynene.

Flere aktiviteter

Flere aktiviteter

Følgende programvaretitler kan kjøpes fra Tobii Dynavox og fungerer bra sammen med øyestyringsenhetene og -programvaren vår. Vi anbefaler følgende aktiviteter for å øve på skjermstyring:

Andre kilder til aktiviteter:  

Læringskurven for øyestyring

Hva er øyesporing, og hvordan fungerer det?

Læringskurven for øyestyring

Hva er øyesporing, og hvordan fungerer det?

Respons

Angebot

Jeg får ulik respons når jeg ser på ulike deler av skjermen

Læring

Læring

I dette trinnet skal vi lære at det å se på ulike deler av skjermen gir ulik respons. Kommunikasjonspartneren kan modellere ord knyttet til det eleven ser på, for innlæring av nytt ordforråd. Dette nye ordforrådet er fullt og helt basert på hvor eleven ser!

Kommunikasjon

Toveiskommunikasjon genereres av at eleven ser og kommunikasjonspartneren svarer. Ordforrådet som modelleres av kommunikasjonspartneren, avhenger av hva eleven ser på.

Kommunikasjon
Kalibrering

Kalibrering

Dette trinnet krever ingen kalibrering fra elevens side! Men dersom det er mulig, kan en enkel ettpunkts-kalibrering være nyttig. Hvordan kalibreringen skal utføres, varierer avhengig av programvaren. Se sidene med Støtte og opplæring for din programvare for videoer om kalibrering.

Prøv det

Du kan prøve aktivitetene i denne delen gratis hvis du har en Tobii Dynavox øyestyringsenhet (separat eller innebygd øyestyringsenhet).

Prøv det
Favorittbilder

Øvelse 1: Favorittbilder

Mål

 • Vi skal lære at responsen er knyttet til hva vi ser på på skjermen
 • Vi skal lære nytt ordforråd som er knyttet til favorittbildene våre
Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du:

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten.

 • Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 • Avhengig av øyestyringsprogramvaren:
  • Åpne Gaze Point, start det med avspillingsknappen og slå av museklikk. Vis musepekeren.
  • Eller åpne Windows Control og velg Sticky Move Cursor (Fastsatt til Flytt markør).
   • Velg dette alternativet ved å gå til Settings (Innstillinger) -> Taskbar (Oppgavelinje) -> Tasks (Oppgaver) -> Change (Endre) og slå på Place Cursor (Plasser markør).
   • Gå til Taskbar (Oppgavelinje) -> Selection (Markering) og slå på Tertiary Selection (Tertiær markering).
   • Gå ut av Innstillinger og se på oppgavelinjen for å aktivere tertiærvalget.
   • I popup-vinduet som vises, velger du oppgaven Sticky Move Cursor (Fastsatt til Flytt markør).
  • Eller du kan åpne Classic Gaze Interaction-programvaren (dobbeltklikk på Windows Control-ikonet).
 • Åpne Settings (Innstillinger) og velg Mouse Emulation (Museemulering).
 • Gå ut av innstillingene og velg Mouse Cursor (Musepeker) i menyen.
 • Åpne et bilde så det vises på skjermen.
 • Reager på hva brukeren ser på når pekeren beveger seg over skjermen. Pass på å diskutere hva som skjer på delene av bildet som eleven ser på.
 • Dette er en glimrende sjanse til å introdusere nytt ordforråd knyttet til hva brukeren ser på!
Si

Si

Bruk fraser som disse for å få i gang kommunikasjonen:

 • «Du ser visst på maten på bordet. Det er snart tid for frokost/lunsj/middag!»
 • «Jeg ser en park i bakgrunnen. Jeg vet at du liker å dra til parken!»
Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Fokuser svarene på delene av skjermen som eleven viser interesse for.
 • Unngå å prøve å få eleven til å se på delene av skjermen du vil at han/hun skal se på.
 • Åpne Eye Gaze Pathway på elevens enhet og på en annen enhet for å gjøre det mulig å lese tipsene og instruksjonene mens eleven prøver seg på aktivitetene.
Se etter

Se etter

Den synlige pekeren skal bevege seg rundt til ulike deler av skjermen. Omsorgspersonens reaksjoner skal være relevante for hva brukeren ser på!

Gå videre

Her er enda en metode for å øve på ferdighetene i dette trinnet.

Øvelse 2: Dyrehage

Videoen viser den engelske versjonen av Communicator. Den norske inneholder alle aktivitetene i ett og samme sidesett.

Mål

 • Vi skal lære å se på ulike deler av visuelle scener
 • Vi skal lære om ulike typer dyr
Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du:

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten.

 • Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 • Du trenger ikke å starte øyestyringsprogramvaren for å bruke Communicator 5 med øyestyring – det er nok at den er installert.
 • Åpne Communicator 5 og Sono Primo-sidesettet, som finnes under All Page Sets (Alle sidesett) -> Emerging Communication (Begynnende kommunikasjon) -> Add-On Products (Tilleggsprodukter).
 • Velg en av de visuelle scenene, for eksempel «Zoo»-scenen. Den har øyestyringsaktiverte områder som aktiveres automatisk når brukeren ser på dem. Hvis ikke, må du påse at inndatametoden din i Communicator 5 er angitt til Eye Gaze (Øyestyring).
 • Pass på å skru opp volumet!
 • Oppfordre eleven til å utforske scenen.
 • Lytt til lyden som spilles av når eleven ser på visse deler av skjermen.
 • Kommuniser med eleven ved å reagere på all lyd som spilles av når eleven ser på ulike deler av skjermen.
Si

Si

Bruk fraser som disse for å få i gang kommunikasjonen:

 • «Så du ser på elefanten? Jeg liker også elefanter!»
Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Toveiskommunikasjon kan finne sted basert på lyden som spilles av når brukeren ser på ulike deler av den visuelle scenen.
 • Åpne Eye Gaze Pathway på elevens enhet og på en annen enhet for å gjøre det mulig å lese tipsene og instruksjonene mens eleven prøver seg på aktivitetene.
Se etter

Se etter

Når lyden høres i den visuelle scenen, tyder det på at eleven ser på ulike deler av skjermen. Omsorgspersonens reaksjoner skal være i tråd med lydene som høres i den visuelle scenen!

Flere aktiviteter

Følgende programvaretitler kan kjøpes fraTobii Dynavox og fungerer bra sammen med øyestyringsenhetene og -programvaren vår. Vi anbefaler følgende aktiviteter for å øve på å gi respons: 

 • Tobii Dynavox Snap Scene (bruk fotografier og bilder for å skape engasjerende referansepunkter på en enkel måte. Se Målretting for hjelp med å komme i gang)
 • Sono Primo (inkludert med Tobii Dynavox Communicator 5)
 • Sensory Guru Eye-FX: Alle spill på nivå 2 (omflytting av objekter) og nivå 3 (sonefokusering)
 • Look to Learn Classic: Utvalgte sanse- og utforskningsspill
 • Inclusive Eye Gaze Learning Curve: Spill i segmentet for oppmerksomhet og blikk

Andre kilder til aktiviteter:

Læringskurven for øyestyring

Hva er øyesporing, og hvordan fungerer det?

Læringskurven for øyestyring

Hva er øyesporing, og hvordan fungerer det?

Utforskning

Angebot

Jeg får ting til å skje når jeg ser på ulike deler av skjermen

Læring

Læring

Her skal vi lære om årsak og virkning og at det skjer ting på skjermen avhengig av hvor vi ser. Læringen finner sted gjennom utforskning. Eleven kan se seg fritt rundt og oppdage hva som skjer når han/hun ser på ulike deler av skjermen. Når vi gjør dette, lærer vi også nytt ordforråd, slik som farger i maleaktiviteter eller navnene på ulike objekter i scenene.

Kommunikasjon

Kommunikasjon på dette trinnet kan skje når kommunikasjonspartneren modellerer bruken av ordforråd på alle områder av skjermen. Slik lærer brukeren både å navigere rundt på skjermen og nytt ordforråd!

Kommunikasjon
Kalibrering

Kalibrering

For dette trinnet må eleven utføre en ettpunkts-kalibrering. Om mulig vil en topunkts-kalibrering fungere enda bedre. Hvordan kalibreringen skal utføres, varierer avhengig av programvaren. Se sidene med Støtte og opplæring for din programvare for videoer om kalibrering.

Prøv det

Du kan prøve aktivitetene i denne delen gratis hvis du har en Tobii Dynavox øyestyringsenhet (separat eller innebygd øyestyringsenhet).

Prøv det

Øvelse 1: Jackson Pollock

Mål

 • Vi skal lære å male ulike deler av skjermen med ulike farger
 • Vi skal lære navn på farger
Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du: 

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

 • Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten.
 • Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 • Avhengig av øyestyringsprogramvaren:
  • Åpne Gaze Point, start det med avspillingsknappen og slå på museklikk. Skjul musepekeren.
  • Eller åpne Windows Control og velg Sticky Left Click-oppgaven (Fastsatt til venstreklikk).
   • For å velge denne oppgaven går du først til Taskbar (Oppgavelinje) -> Selection (Markering) og slår på Tertiary Selection (Tertiær markering), med mindre det alt er på.
   • Gå ut av innstilingene og se på venstreklikk-oppgaven på oppgavelinjen for å aktivere tertiærvalget.
   • I popup-vinduet som vises, velger du oppgaven Sticky Left Click (Fastsatt til venstreklikk).
  • Eller du kan åpne Classic Gaze Interaction-programvaren.
   • Velg Mouse Emulation (Museemulering) i Settings (Innstillinger), med mindre dette alt er valgt.
   • Gå ut av innstillingene og velg Left Mouse Button (Venstre museknapp) kombinert med Single Click (Enkeltklikk) i menyen.
 • Klikk her for å male!
 • Eleven kan male på skjermen ved hjelp av bevegelser med øynene
Si

Si

Bruk fraser som disse for å få i gang kommunikasjonen:

 • «Du ser visst på den øvre delen av skjermen, for det er der du maler!»
 • «Jeg kan se en masse ulike farger på skjermen. Så flott at du skiftet farge med øynene.»
Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Fargen på malingen endres automatisk når eleven hviler blikket på ett punkt av skjermen et kort øyeblikk. Ros eleven for å ha byttet malefarge med øynene!
 • Den skjulte pekeren fremhever forholdet mellom øyebevegelser og endringer på skjermen.
 • Åpne Eye Gaze Pathway på elevens enhet og på en annen enhet for å gjøre det mulig å lese tipsene og instruksjonene mens eleven prøver seg på aktivitetene.
Se etter

Se etter

Kan du se ulike farger på ulike deler av skjermen? Flott! Eleven har vist at han/hun kan male på skjermen og dvele med blikket.

Gå videre

Her er noen flere metoder for å øve på ferdighetene i dette trinnet.
Øvelse 2: Lys

Mål

 • Vi skal lære å slå på lysene som vises på skjermen
 • Vi skal lære å se på ulike deler av skjermen
Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du:

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

 • Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 • Avhengig av øyestyringsprogramvaren:
  • Åpne Gaze Point, start det med avspillingsknappen og slå av museklikk. Skjul musepekeren.
  • Eller åpne Windows Control og velg Sticky Move Cursor (Fastsatt til Flytt markør).
   • Velg dette alternativet ved å gå til Settings (Innstillinger) -> Taskbar (Oppgavelinje) -> Tasks (Oppgaver) -> Change (Endre) og slå på Place Cursor (Plasser markør).
   • Gå til Taskbar (Oppgavelinje) -> Selection (Markering) og slå på Tertiary Selection (Tertiær markering).
   • Gå ut av Innstillinger og se på oppgavelinjen for å aktivere tertiærvalget.
   • I popup-vinduet som vises, velger du oppgaven Sticky Move Cursor (Fastsatt til Flytt markør).
  • Eller du kan åpne Classic Gaze Interaction-programvaren (dobbeltklikk på Windows Control-ikonet).
   • Åpne Settings (Innstillinger) og velg Mouse Emulation (Museemulering).
   • Gå ut av innstillingene og velg Mouse Cursor (Musepeker) i menyen.
 • Skru opp volumet!
 • Åpne Eye-FX og velg Lights game (Lysspill) fra listen.
 • Eleven kan utforske ulike deler av skjermen med øynene og se hvilke ulike lys som slår seg på avhengig av hvor på skjermen han/hun ser.
Si

Si

Bruk fraser som disse for å få i gang kommunikasjonen:

 • «Du så visst på den øverste delen av skjermen, siden en lyspære slo seg på der.»
 • «Du så på en lampe på den nederste raden, og jeg hørte en lyd samtidig!»
Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • En lyd kan høres samtidig som hvert lys slås på. Nevn at du hører lyder fordi eleven får dem til å spilles av med blikket!
Se etter

Se etter

Det er et godt tegn hvis noen lys er på til enhver tid, siden de slår seg av automatisk etter noen sekunder!

Øvelse 3: Utforske scener

Videoen viser den engelske versjonen av Communicator. Den norske inneholder alle aktivitetene i ett og samme sidesett.

Mål

 • Vi skal lære å utforske ulike visuelle scener og kommunikasjonsrutenett
 • Vi skal lære å utforske nytt ordforråd knyttet til visuelle scener og kommunikasjonsrutenett
Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du:

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten.

 • Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 • Du trenger ikke å starte øyestyringsprogramvaren for å bruke Communicator 5 med øyestyring – det er nok at den er installert.
 • Åpne Communicator 5 og Sono Primo-sidesettet, som finnes under All Page Sets (Alle sidesett) -> Emerging Communication (Begynnende kommunikasjon) -> Add-On Products (Tilleggsprodukter).
 • Pass på å skru opp volumet!
 • Ulike rutenett eller visuelle scener kan velges avhengig av hvor eleven ser. Oppfordre eleven til å se på scenen.
 • Eleven kan se på ulike områder av skjermen for å kommunisere ulike ting når et rutenett eller en scene er valgt.
 • Ordet knyttet til delen av skjermen brukeren ser på, kan høres gjennom høyttalerne.
 • Reager på det du hører!
 • På det nåværende tidspunkt fokuserer vi ikke på å lære å formidle følelser eller behov på en nøyaktig måte. Vi skal ganske enkelt venne oss til tanken på at det finnes ulike rutenett og scener som kan brukes til ulike formål.
Si

Si

Bruk fraser som disse for å få i gang kommunikasjonen:

 • «Du sa: ‘leke ute’. Vi lekte ute i går, det var gøy. Vi kan leke ute igjen i dag!»
 • «Du sa: ‘blåse masse bobler’. Nå skal jeg blåse masse bobler! Jeg synes det er gøy å blåse bobler.»
Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Det er ikke så viktig hva som formidles på dette stadiet, men prøv å reagere hver gang brukeren ser på et punkt på skjermen, for å venne brukeren til tanken på at omsorgspersonens svar er direkte forbundet med hvor han/hun ser.
 • Du må gjerne hjelpe til med å gå ut av rutenettet/scenen og oppfordre eleven til å velge et annet alternativ.
Se etter

Se etter

En enkel måte å måle fremgang på i dette tilfellet er å se om eleven har valgt et rutenett / en scene og sett på noen av alternativene der. Hvis eleven klarer dette for flere rutenett/scener, er det enda bedre!

Flere aktiviteter

Følgende programvaretitler kan kjøpes fra Tobii Dynavox og fungerer bra sammen med øyestyringsenhetene og -programvaren vår. Vi anbefaler følgende aktiviteter for å øve på å utforske:

Andre kilder til aktiviteter:

Sentrale begreper

Se etter

Kalibrering

For at øyestyring skal fungere så nøyaktig som mulig, må øyestyringsenheten vite mer om øynene dine. Det er derfor du trenger en kalibrering. Under kalibreringen måler øyestyringsenheten hvordan øynene dine reflekterer lyset. Kalibreringen gjøres ved å følge et punkt, en video eller et annet grafisk element som beveger seg over skjermen. Kalibreringsdataene kombineres deretter med vår unike 3D-modell av et menneskeøye, og sammen gir de deg en optimal øyestyringsopplevelse.

Eleven kan kalibrere i innstillingene til Gaze Point, Windows Control eller Classic Tobii Gaze Interaction-programvaren.

Læringskurven for øyestyring

Hva er øyesporing, og hvordan fungerer det?

Læringskurven for øyestyring

Hva er øyesporing, og hvordan fungerer det?

Målretting

Målretting

Målretting

Jeg kan se på en bestemt del av skjermen for å få noe spesifikt til å skje

Læring

I dette trinnet lærer vi at det å holde musepekeren over noe med øynene, får noe til å skje. I dette trinnet skal eleven læres opp til å fokusere blikket på en del av skjermen som han/hun har valgt.

Læring
Kommunikasjon

Kommunikasjon

Dette er det første trinnet hvor eleven aktivt velger hva han/hun vil si, med øynene! Siden lyden bare kan høres om eleven ser på en spesifikk del av skjermen, kan kommunikasjonen være basert på hva eleven har bestemt seg for å se på. Kommunikasjonspartneren kan da reagere på lyden som eleven har spilt av med øynene.

Kalibrering

Til dette trinnet trenger elevene en så god kalibrering som mulig, med så mange kalibreringspoeng som vedkommende klarer. Hvordan kalibreringen skal utføres, varierer avhengig av programvaren. Se sidene med Støtte og opplæring for din programvare for videoer om kalibrering.

Kalibrering

Prøv det

Du kan prøve aktivitetene i denne delen gratis hvis du har en Tobii Dynavox øyestyringsenhet (separat eller innebygd øyestyringsenhet).

Øvelse 1: Ta meg om du kan

Mål

 • Vi skal lære å styre blikket aktivt til spesifikke områder av skjermen
 • Vi skal lære at målretting av blikket får noe til å skje
Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du:

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten.

 • Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 • Avhengig av øyestyringsprogramvaren:
  • Åpne Gaze Point, start det med avspillingsknappen og slå av museklikk. Skjul musepekeren.
  • Eller åpne Windows Control og velg Sticky Move Cursor (Fastsatt til Flytt markør).
   • Velg dette alternativet ved å gå til Settings (Innstillinger) -> Taskbar (Oppgavelinje) -> Tasks (Oppgaver) -> Change (Endre) og slå på Place Cursor (Plasser markør).
   • Gå til Taskbar (Oppgavelinje) -> Selection (Markering) og slå på Tertiary Selection (Tertiær markering).
   • Gå ut av Innstillinger og se på oppgavelinjen for å aktivere tertiærvalget.
   • I popup-vinduet som vises, velger du oppgaven Sticky Move Cursor (Fastsatt til Flytt markør).
  • Eller du kan åpne Classic Gaze Interaction-programvaren.
   • Velg Mouse Emulation (Museemulering) under Settings (Innstillinger).
   • Gå ut av innstillingene og velg Mouse Cursor (Musepeker).
 • Klikk her for å spille Ta meg om du kan.
 • Skru opp lyden og se opp for edderkoppøynene på skjermen.
 • Brukeren kan fange edderkoppen ved å rette blikket mot den.
 • Sentralt ordforråd på dette stadiet kan bygges rundt sirkelen som vises på skjermen, som antyder hvor brukeren ser.
Si

Si

Bruk fraser som disse for å få i gang kommunikasjonen:

 • «Du ser visst på den nederste delen av skjermen. Du nærmer deg edderkoppen!»
 • «Du så på edderkoppen, og jeg hørte lydene spilles av!»
Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Hvis du føler at funksjonene ikke er helt nøyaktige, kan du prøve å kalibrere enheten.
 • Oppfordre eleven til å se på alle deler av skjermen ved å modellere ord fra ulike områder av skjermen
Se etter

Se etter

Når edderkoppen avsløres, viser det at brukeren har lyktes i å se på riktig sted på skjermen. Edderkoppen kan imidlertid unnslippe, så hvis brukeren klarer å fange edderkoppen mer enn én gang, er det et godt tegn!

Gå videre

Her er noen ekstra metoder for å øve på ferdighetene i dette trinnet.

Øvelse 2: Maling

Videoen viser den engelske versjonen av Communicator. Den norske inneholder alle aktivitetene i ett og samme sidesett.

Mål

 • Vi skal lære å aktivt målrette blikket mot ulike elementer og farger for å oppnå ulike resultater
 • Vi skal lære nytt ordforråd knyttet til scenene vi ser på
Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du:

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten.

 • Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 • Du trenger ikke å starte øyestyringsprogramvaren for å bruke Communicator 5 med øyestyring – det er nok at den er installert.
 • Åpne Communicator 5 og Sono Primo-sidesettet, som finnes under All Page Sets (Alle sidesett) -> Emerging Communication (Begynnende kommunikasjon) -> Add-On Products (Tilleggsprodukter).
 • Pass på å skru opp volumet!
 • Åpne Paint Activity (Maleaktivitet).
 • Brukeren kan velge ønsket scene ved å se på den.
 • Deretter kan han/hun male ulike elementer av den valgte scenen ved å se på en farge for å velge den, for så å se på objektet for å male det med den valgte fargen.
 • Kommunikasjon kan fremmes ved å diskutere de ulike scenene, innholdet i scenene og de ulike fargene. Dette kan skje ved at omsorgspersonen reagerer på hvilke elementer og farger brukeren maler.
Si

Si

Bruk fraser som disse for å få i gang kommunikasjonen:

 • «Jeg ser at du har malt låven blå. Blå er favorittfargen min!»
 • «Jeg kan se en sol på skjermen. Solen er i hjørnet av skjermen.»
Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Oppfordre eleven til å se på alle deler av skjermen ved å modellere ord fra ulike områder av skjermen
Se etter

Se etter

Er noen av elementene i scenen malt? Det er et godt tegn. Er alle elementer på skjermen malt? Fantastisk!

Øvelse 3: Se og lytt

Denne øvelsen er for Windows-versjonen av Tobii Dynavox Snap Scene. Prøv den gratis ved å laste ned Snap Scene LITE-appen, eller kjøp fullversjonen. Merk at Snap Scene også er tilgjengelig for iPad i App Store (bare berøringstilgang, ingen øyestyring).

Mål

 • Vi skal lære å forstå forbindelsen mellom hva vi ser på, og lyden som spilles av
 • Vi skal lære nytt ordforråd fra utvalgte scener
Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du:

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten.

 • Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 • Avhengig av øyestyringsprogramvaren:
  • Åpne Gaze Point, start det med avspillingsknappen og slå på museklikk. Skjul musepekeren.
  • Eller åpne Windows Control og velg Sticky Left Click-oppgaven (Fastsatt til venstreklikk).
   • For å velge denne oppgaven går du først til Taskbar (Oppgavelinje) -> Selection (Markering) og slår på Tertiary Selection (Tertiær markering), med mindre det alt er på.
   • Gå ut av innstilingene og se på venstreklikk-oppgaven på oppgavelinjen for å aktivere tertiærvalget.
   • I popup-vinduet som vises, velger du oppgaven Sticky Left Click (Fastsatt til venstreklikk).
  • Hvis du bruker Classic Gaze Interaction-programvaren, må den bare installeres – du trenger ikke å starte den.
 • Åpne Snap Scene.
 • Utforsk Snap Scene. Når du er klar, laster du opp et bilde fra datamaskinen din.
 • Legg til referansepunkter rundt ulike deler av scenen. Du kan for eksempel tegne et referansepunkt rundt en venn eller et familiemedlem som utfører en handling, slik som å kaste noe.
 • Tilfør lyd til referansepunktet som beskriver hva som skjer, slik som «kast ballen».
 • Pass på å skru opp volumet.
 • Oppfordre eleven til å utforske scenen, og hør etter lyd!
Si

Si

Bruk fraser som disse for å få i gang kommunikasjonen:

 • «Du så på scenen og sa ‘kast ballen’. Jeg vil også kaste ballen. La oss kaste ballen!
Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Last ned Pathways-appen for iPad, en gratis ekstra læringsapp for Snap Scene!
 • Velg kjente steder, personer og situasjoner for de visuelle scenene for å tilføre ekstra kontekst og mening!
Se etter

Se etter

Hvis du hører lyd knyttet til de ulike delene av den visuelle scenen, betyr det at eleven har fokusert blikket på en effektiv måte.

Flere aktiviteter 

Følgende programvaretitler kan kjøpes fra Tobii Dynavox og fungerer bra sammen med øyestyringsenhetene og -programvaren vår. Vi anbefaler følgende aktiviteter for å øve på målretting: 

 

Andre kilder til aktiviteter: 

  

Kalibrering

Kalibrering

For at øyestyring skal fungere så nøyaktig som mulig, må øyestyringsenheten vite mer om øynene dine. Det er derfor du trenger en kalibrering. Under kalibreringen måler øyestyringsenheten hvordan øynene dine reflekterer lyset. Kalibreringen gjøres ved å følge et punkt, en video eller et annet grafisk element som beveger seg over skjermen. Kalibreringsdataene kombineres deretter med vår unike 3D-modell av et menneskeøye, og sammen gir de deg en optimal øyestyringsopplevelse.

Eleven kan kalibrere i innstillingene til Gaze Point, Windows Control eller Classic Tobii Gaze Interaction-programvaren.

Modellering

Modellering

Modellering er når kommunikasjonspartneren snakker med eleven og samtidig peker på / velger ut nøkkelord på elevens ASK-enhet. Dette bidrar til å utvikle elevens forståelse av både språk og symboler.

Læringskurven for øyestyring

Hva er øyesporing, og hvordan fungerer det?

Læringskurven for øyestyring

Hva er øyesporing, og hvordan fungerer det?

Velge

Angebot

«Jeg kan hvile blikket for å velge spesifikt innhold på skjermen»

Læring

Læring

På valgtrinnet lærer vi at valg på skjermen fører til faktiske handlinger. Man kan for eksempel formidle sult, glede eller tretthet ved å velge egnet kjernevokabular på skjermen. Dette gjør vi ved å øve på ferdigheten for å dvele blikket over et spesifikt punkt på skjermen for å velge det.

Når vi vet hvordan vi velger, kan vi begynne å utforske andre former for læringsaktiviteter.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er basert på valgene eleven foretar i det virkelige liv. Valgene som foretas i en visuell scene, et kommunikasjonsrutenett eller spill leder til fullstendig toveiskommunikasjon, hvor kommunikasjonspartneren reagerer i tråd med valgene som foretas, ved å hjelpe til med elevens handling eller forespørsel.

Kommunikasjon
Kalibrering

Kalibrering

Til dette trinnet trenger elevene en så god kalibrering som mulig, med så mange kalibreringspoeng som vedkommende klarer. Hvordan kalibreringen skal utføres, varierer avhengig av programvaren. Se sidene med Støtte og opplæring for din programvare for videoer om kalibrering.

Prøv det

Øvelse 1: Husk riktig

Mål

 • Vi skal lære å styre blikket aktivt til spesifikke områder av skjermen
 • Vi skal lære å foreta valg ved å dvele blikket
Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du: 

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten.

 • Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 • Avhengig av øyestyringsprogramvaren:
  • Åpne Gaze Point, start det med avspillingsknappen og slå på museklikk. Skjul musepekeren.
  • Eller åpne Windows Control og velg Sticky Left Click-oppgaven (Fastsatt til venstreklikk).
   • For å velge denne oppgaven går du først til Taskbar (Oppgavelinje) -> Selection (Markering) og slår på Tertiary Selection (Tertiær markering), med mindre det alt er på.
   • Gå ut av innstilingene og se på venstreklikk-oppgaven på oppgavelinjen for å aktivere tertiærvalget.
   • I popup-vinduet som vises, velger du oppgaven Sticky Left Click (Fastsatt til venstreklikk).
  • Eller du kan åpne Classic Gaze Interaction-programvaren.
   • Velg Mouse Emulation (Museemulering) i Settings (Innstillinger), med mindre dette alt er valgt.
   • Gå ut av innstillingene og velg Left Mouse Button (Venstre museknapp) kombinert med Single Click (Enkeltklikk) i menyen.
 • Klikk her for å spille minnespillet.
 • Skru opp volumet!
 • Velg mellom enkelt, middels eller vanskelig nivå
 • For å snu et kort må eleven dvele over kortet for å velge det
 • Eleven kan snu kortene individuelt ved å dvele blikket over hvert kort
 • Arbeid sammen med eleven for å huske bildene under hvert kort!
Si

Si

Bruk fraser som disse for å få i gang kommunikasjonen:

 • «Du fant sykkelen! Jeg husker at den andre sykkelen var i toppraden.»
 • «Jeg så at du valgte å snu kortet ved å fokusere blikket på det. Det snudde seg da du valgte det med øynene!»
Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Hvis du føler at funksjonene ikke er helt nøyaktige, kan du prøve å kalibrere enheten.
 • Er dveletiden for langsom eller for rask? Du kan endre dveletiden i innstillingene for øyestyringsenheten.
 • Hjelp eleven ved å gjenta elementene du har sett tidligere, og posisjonen deres på skjermen.
 • Beskriv hva eleven har klart å gjøre når han/hun snur et kort ved å dvele.
Se etter

Se etter

Et trofé vises når spillet er fullført. Hvis du ser et trofé på skjermen, er det et godt tegn! Brukeren har vist evne til å målrette blikket mot flere ulike objekter på skjermen.

Gå videre

Her er noen ekstra metoder for å øve på ferdighetene i dette trinnet.

Øvelse 2: Kommuniser gjennom valg

Mål

 • Vi skal lære å velge kjernevokabular ved hjelp av rutenett og symboler for å formidle følelser og behov
 • Vi skal lære nytt ordforråd som er knyttet til ulike rutenett
Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du:

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten.

 • Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 • Du trenger ikke å starte øyestyringsprogramvaren denne gangen – det er nok at den er installert.
 • Åpne Communicator 5 og Sono Primo-sidesettet, som finnes under All Page Sets (Alle sidesett) -> Emerging Communication (Begynnende kommunikasjon) -> Add-On Products (Tilleggsprodukter).
 • Pass på å skru opp volumet!
 • Du må modellere de nødvendige trinnene for å velge en kontekst.
  • Gjennom modellering kan kommunikasjonspartneren hjelpe brukeren med å velge en kontekst, som vises på høyre side. Det kan være lurt å starte med en av måltidskontekstene, men andre kontekster kan velges via «more contexts» (flere kontekster) øverst til høyre. Kommunikasjonspartneren kan for eksempel modellere ved å si: «Det er snart tid for lunsj, og jeg er sulten. Jeg vil snakke om lunsj. Frokost, middag, lunsj!» og peke på frokost, middag og så lunsj samtidig som han/hun sier ordene.
 • Du må modellere de nødvendige trinnene for å velge et element fra konteksten.
  • Ordtypene innenfor hver kontekst er fargeinndelt ved hjelp av Fitzgerald Key. Bruk av disse ulike fargene for å modellere god praksis er en glimrende metode for å hjelpe brukeren med å bli kjent med ordene og kategoriene i konteksten. Kommunikasjonspartneren kan for eksempel modellere ved å si: «Jeg vil si ‘pizza’. Jeg vet at ‘pizza’ er et substantiv. De er oransje. La oss se gjennom de oransje. Agurk, frukt, pizza!» og peke på agurk, frukt og så pizza mens han/hun sier ordene.
 • Nå kan eleven prøve å velge innhold selv. Husk å kommentere alt brukeren sier!
 • Her kan vi virkelig understreke at valgene som foretas ved å se på konteksten på skjermen, resulterer i handlinger i det virkelige liv.
Si

Si

Bruk fraser som disse for å få i gang kommunikasjonen:

 • «Du fokuserte blikket på ordet ‘tørst’. Favorittdrikken din står på bordet. La oss ta oss litt å drikke!»
Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Pass på å gjenta alle ordene eleven velger.
 • Se på elementene under delen «things» (ting). Sørg for å ha noen av de virkelige versjonene av denne delens elementer i nærheten, slik at de er enkle å få tak i. Dette vil understreke at når noe velges på skjermen, fører det til en reell handling!
Se etter

Se etter

Eleven kan vise fremgang ved å velge deler av rutenettet som er relevante for en spesifikk aktivitet eller et spesifikt måltid som dere begge er i gang med for øyeblikket.

Øvelse 3: Tastaturkommunikasjon

Prøv Tobii Dynavox Communicator 5 gratis i 30 dager.

Mål

 • Vi skal lære å kommunisere ved å velge bokstaver på et tastatur via øyestyring
Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du:

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

 • Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten.
 • Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 • Du trenger ikke å starte øyestyringsprogramvaren for å bruke Communicator 5 med øyestyring – det er nok at den er installert.
 • Åpne Communicator 5 og velg «All page sets» (Alle sidesett).
 • Legg til et av tastaturene på startsiden.
 • Oppfordre eleven til å bevege blikket over skjermen og velge bokstaver. Kommunikasjonspartneren kan bruke fraser slik som: «Du valgte bokstaven ‘M’ fra tastaturet. Når du trykker på ‘tale’-knappen, kan jeg høre bokstaven ‘M’.» Tenk på dette som en utforskning av tastaturet. Det er ingen feil svar her, og alt eleven sier, skal oppgis som respons.
 • Etter dette kan vi øve på å si ord ved hjelp av det samme tastaturet. En god måte å starte på er å modellere ord som du vet at eleven er kjent med og har brukt før, for eksempel fra kommunikasjonsrutenett i Sono Primo eller Sono Flex. Vi kan bruke ordforråd slik som: «Jeg har sett deg velge ordet ‘pizza’ før. ‘Pizza’ begynner med en ‘P’. Mon tro om du kan velge bokstaven ‘P’?» Kommunikasjonspartneren kan deretter veilede eleven gjennom resten av ordene på samme måte.
 • Så kan vi oppfordre eleven til å bygge videre på disse ferdighetene ved å formulere setninger!
Si

Si

Bruk fraser som disse for å få i gang kommunikasjonen:

«Du staver det du vil si. Jeg ser at ordet ‘pizza’ har blitt foreslått. Har du lyst på pizza? Det har i hvert fall jeg!»

Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Se på ordforslagene øverst på skjermen mens eleven staver ordet. Ordet kommer ofte opp her etter at bare noen få bokstaver har blitt valgt.
Se etter

Se etter

Det er et godt tegn om du hører ordene som eleven har skrevet med øynene. Hvis det er setninger du hører, er det enda bedre!

Øvelse 4: Beam-meldinger

Mål

 • Vi skal lære å kommunisere via metoder for fjernkommunikasjon ved å sende tekstmeldinger gjennom Communicator 5
Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du: 

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

 • Se videoen ovenfor for å konfigurere Beam-meldinger.
 • Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 • Du trenger ikke å starte øyestyringsprogramvaren denne gangen – det er nok at den er installert.
 • Nå som Beam-meldinger er konfigurert, kan eleven åpne «text messaging» (tekstmeldinger) fra startsiden i Communicator 5.
 • Eleven kan velge «new message» (ny melding) og begynne å skrive for å bruke tastaturet.
 • Oppfordre eleven til å sende en ny melding til noen i samme rom.
 • Når mottakeren får meldingen, kan vedkommende vise den til eleven for å vise hvordan prosessen fungerer fra mottakerens side.
 • Deretter kan mottakeren selvsagt svare!
Si

Si

Bruk fraser som disse for å få i gang kommunikasjonen:

 • «Jeg ser at du kan sende og motta tekstmeldinger fra Communicator 5. Jeg har lyst til å kommunisere via tekstmelding. Jeg skal sende deg en melding nå!»
Smarte tips

Smarte tips

 • Eleven kan også motta tekstmeldinger via Communicator 5. Hvorfor ikke prøve å sende en tekstmelding til elevens nummer og oppfordre vedkommende til å svare?
 • Gi eleven en oppgave å gjøre i Communicator 5, og gi ham/henne beskjed via tekstmelding! Du kan for eksempel sende tekstmeldingen: «Jeg lurer på om du kan legge til ‘E-post’-sidesettet på startsiden i Communicator? Først må du velge ‘Alle sidesett’.»
Se etter

Se etter

En samtale som er i gang via tekstmelding, er er svært godt tegn.

Flere aktiviteter

Følgende programvaretitler kan kjøpes fra Tobii Dynavox og fungerer bra sammen med øyestyringsenhetene og -programvaren vår. Vi anbefaler følgende aktiviteter for å øve på å velge: 

 

Andre kilder til aktiviteter: 

Sentrale begreper

Kalibrering

Kalibrering

For at øyestyring skal fungere så nøyaktig som mulig, må øyestyringsenheten vite mer om øynene dine. Det er derfor du trenger en kalibrering. Under kalibreringen måler øyestyringsenheten hvordan øynene dine reflekterer lyset. Kalibreringen gjøres ved å følge et punkt, en video eller et annet grafisk element som beveger seg over skjermen. Kalibreringsdataene kombineres deretter med vår unike 3D-modell av et menneskeøye, og sammen gir de deg en optimal øyestyringsopplevelse.

Eleven kan kalibrere i innstillingene til Gaze Point, Windows Control eller Classic Tobii Gaze Interaction-programvaren.

Fitzgerald Key

Fitzgerald Key

Fitzgerald Key er den tradisjonelle tilnærmingen som presenterer kjerneord gruppert sammen på siden ut fra deler av tale. Med denne tilnærmingen kan du begynne i det små og bygge på etter hvert (ha et mindre rutenett fullt av ord og gjøre det større for å legge til flere ord), begynne i stor skala og fylle ut (ha et større rutenett med noen få ord og gradvis vise flere ord uten å legge til knapper), eller begynne med et fullt rutenett med ord (velg rutenettstørrelsen som egner seg for brukeren, og vis alle ordene i det fra begynnelsen av).

Modellering

Modellering

Modellering er når kommunikasjonspartneren snakker med eleven og samtidig peker på / velger ut nøkkelord på elevens ASK-enhet. Dette bidrar til å utvikle elevens forståelse av både språk og symboler.

Dveling

Dveling

Dveling er evnen til å fokusere blikket på et spesifikt punkt på skjermen i en lengre tidsperiode. På den måten kan vi aktivt foreta valg ved hjelp av blikket.

Læringskurven for øyestyring

Hva er øyesporing, og hvordan fungerer det?

Læringskurven for øyestyring

Hva er øyesporing, og hvordan fungerer det?

Full kontroll

Angebot

«Jeg kan bruke øynene til å kommunisere uavhengig og kontrollere datamaskinen»

Læring

Læring

Læring på dette trinnet gir eksponering for et større utvalg av kommunikasjonsmetoder. Dette innebærer bruk av standard og spesialiserte tastaturer og verktøy for fjernkommunikasjon.

Nivået av øyestyring i dette trinnet åpner verden opp for brukeren ved å virkelig gjøre vedkommende i stand til å kontrollere egne omgivelser, kreativitet og databruk.

Windows Control gir også mulighet til å påvirke de fysiske omgivelsene med øyestyring. Her kan brukerne påvirke faktorer i hjemmet, slik som å slå på lys eller fjernsynet.

Når dette trinnet fullføres, har brukeren full kontroll med øyestyring og kan bruke det til kommunikasjon og omgivelseskontroll.

Kommunikasjon

Kommunikasjonen når lengre enn til brukerens umiddelbare omgivelser når verktøy som Skype, Facebook, e-post og andre verktøy for fjernkommunikasjon brukes.

Kommunikasjon
Kalibrering

Kalibrering

Til dette trinnet trenger eleven en kalibrering av høy kvalitet, med maksimum antall kalibreringspoeng. Hvordan kalibreringen skal utføres, varierer avhengig av programvaren. Se sidene med Støtte og opplæring for din programvare for videoer om kalibrering.

Prøv det

Øvelse 1: Åpne nettsteder

Mål

Vi skal lære å kontrollere og surfe på internett ved hjelp av øyestyring.

Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du:  

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten.

 • Koble til øyestyringsenheten / start enheten din.
 • Avhengig av øyestyringsprogramvaren:
  • Åpne Windows Control og påse at vanlig venstreklikk er tilgjengelig i oppgavelinjen.
   • Hvis venstreklikk-oppgaven er i fastsatt modus (følger øyebevegelser), begynn ved å gå til Settings (Innstillinger) -> Taskbar (Oppgavelinje) -> Selection (Markering) og slå på Tertiary Selection (Tertiær markering), med mindre det alt er på.
   • Gå ut av innstilingene og se på den faste venstreklikk-oppgaven på oppgavelinjen for å aktivere tertiærvalget.
   • I popup-vinduet som vises, velger du oppgaven Left Click (Venstreklikk).
  • Eller du kan åpne Classic Gaze Interaction-programvaren.
   • Velg Gaze Selection (Markering med øyestyring) i Settings (Innstillinger), med mindre dette alt er valgt.
   • Gå ut av innstillingene.
 • Det første trinnet går ut på å se på den ønskede oppgaven fra oppgavelinjen. Vi skal begynne med å se kort på venstreklikket for å velge det.
 • Når eleven ser tilbake på en del av skjermen med venstreklikk aktivert, starter Windows Control en zoomfunksjon for å gjøre det enklere å velge ønsket element.
 • Hvorfor ikke oppfordre eleven til å åpne en nettleser ved å se på den? Tips: Windows kan konfigureres til å åpne programmer med ett enkelt venstreklikk, som betyr at brukeren ikke må bruke dobbeltklikk-funksjonen. Ellers kan dobbeltklikk-oppgaven brukes til å åpne programmer på skrivebordet.
 • Når nettleseren er åpen, kan eleven navigere til et hvilket som helst nettsted ved å skrive i nettleserens adresselinje. Dette kan gjøres ved hjelp av tastaturet, som er en separat oppgave i oppgavelinjen som du må se på litt lenger for å åpne.
 • Sett av litt tid til å utforske ulike nettsteder, klikke på lenker, spille av videoer og gjøre hva som helst på nettet som kan gjøres med museklikk!

Merk at eleven kan fortsette å bruke fastsatt («sticky») modus for å kontrollere Windows hvis han/hun ønsker det, men det er vanligvis mer behagelig og effektivt å gå til vanlig totrinnsmarkering som beskrevet ovenfor, for å bli kvitt musepekeren som hele tiden følger brukerens blikk. Med vanlig totrinnsmarkering har eleven en mye større grad av kontroll.

Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Hvis du føler at funksjonene ikke er helt nøyaktige, kan du prøve å kalibrere enheten.
 • Oppfordre eleven til å navigere til et nettsted som er knyttet til en interesse dere begge deler, og bruk den som utgangspunkt for en samtale.
Se etter

Se etter

Hvis nettleseren er åpen og et nettsted er navigert til, har eleven utvist ferdighetene som skal til for å kontrollere Windows ved hjelp av øynene!

Gå videre

Her er enda en metode for å øve på ferdighetene i dette trinnet.

Øvelse 2: Bruke Facebook med Windows Control

Mål

Vi skal lære å bruke øyestyring for å kommunisere på Facebook.

Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du:

 • En Tobii Dynavox øyestyringsenhet
 • En gratis Facebook-konto
 • En av følgende typer av øyestyringsprogramvare fra Tobii Dynavox:
  • eller Windows Control (brukes med vanlige oppgaver, ikke faste)
  • eller Classic Tobii Gaze Interaction-programvare (i modus for øyestyringsvalg, ikke museemulering)
La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten.

 • Følg instruksjonene ovenfor for å komme i gang.
 • Oppfordre eleven til å bruke Windows Control til å åpne nettleseren på den bærbare datamaskinen eller enheten sin.
 • Bruk venstreklikk-oppgaven og tastaturet for å logge inn på Facebook.
 • Fra oppgavelinjen skal oppgavene for rulling, venstreklikk og tastatur brukes for å begynne å kommunisere via Facebook.
Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Hvis du føler at funksjonene ikke er helt nøyaktige, kan du prøve å kalibrere enheten.
 • Hva med å sende en Facebook-melding til eleven for å oppfordre til kommunikasjon?
Se etter

Se etter

Hvis eleven har logget seg inn på Facebook og navigerer i nyhetsfeeden sin, har vedkommende utvist ferdighetene som trengs for å bruke Facebook med øynene!

Gå videre

Her er enda en metode for å øve på ferdighetene i dette trinnet.

Øvelse 2: Bruke Facebook med Windows Control

Mål

Vi skal lære å bruke øyestyring for å kommunisere på Facebook.

Gjør deg klar

Gjør deg klar

For å komme i gang med denne aktiviteten trenger du:

La oss sette i gang!

La oss sette i gang!

Ved å følge disse trinnene blir det enklere å komme i gang med aktiviteten.

 • Følg instruksjonene ovenfor for å komme i gang.
 • Oppfordre eleven til å bruke Windows Control til å åpne nettleseren på den bærbare datamaskinen eller enheten sin.
 • Bruk venstreklikk-oppgaven og tastaturet for å logge inn på Facebook.
 • Fra oppgavelinjen skal oppgavene for rulling, venstreklikk og tastatur brukes for å begynne å kommunisere via Facebook.
Smarte tips

Smarte tips

Ser du etter ekstra hjelp med aktiviteten?

 • Hvis du føler at funksjonene ikke er helt nøyaktige, kan du prøve å kalibrere enheten.
 • Hva med å sende en Facebook-melding til eleven for å oppfordre til kommunikasjon?
Se etter

Se etter

Hvis eleven har logget seg inn på Facebook og navigerer i nyhetsfeeden sin, har vedkommende utvist ferdighetene som trengs for å bruke Facebook med øynene!

Videre utvikling