CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Dekontaminering av enheter

Prosedyreanbefaling for bruk i kliniske omgivelser

Introduksjon

Hensikten med dette dokumentet er å gi en detaljert beskrivelse av hvordan man håndterer og dekontaminerer alle enheter og utstyr som brukes i klinikken på riktig måte, for å beskytte personell mot infeksjon og smittsom sykdom.

Påkrevd utstyr

Mengde Produktnummer Beskrivelse

1

Lateksfrie nitrilhansker

1

Vernebriller

1

Tapetkniv

1

Mikrozid® sensitive liquid eller tilsvarende

1

Rengjøringsmiddel til glass

1

Papirhåndklær

Bakgrunn

Forutsetninger

Dette dokumentet forutsetter at brukeren har lest og forstår sikkerhetsdatabladene for alle og et hvert rengjøringsmiddel.

Gjelder følgende produkter

 • Tobii I-Series
 • Tobii Dynavox PCEye Explore
 • Dynavox Maestro
 • Dynavox T-Series
 • Tobii Dynavox PCEye Mini
 • Tobii Dynavox PCEye Plus
 • Tobii Dynavox Indi®
 • Tobii Dynavox EyeR
 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus
 • Tobii Dynavox I-Series (+)
 • Tobii Dynavox I-110
 • Tobii Dynavox Indi® 7
 • Tobii Dynavox Speech Case
Man arbeider med støtte for Tobii Dynavox

Støtte for Tobii Dynavox-enheten

Få hjelp via Internett
Besøke den produktspesifikke støttesiden for Tobii Dynavox-enheten din. Den inneholder oppdatert informasjon om problemer, tips og triks relatert til produktet.Du finner Support-sidene våre på nett på: www.TobiiDynavox.com/support-training 


Kontakt salgsrepresentanten eller forhandleren din
Kontakt din Tobii Dynavox-representant eller autoriserte forhandler for hjelp hvis du har spørsmål om produktet. De er best kjent med ditt personlige oppsett og er de som best kan hjelpe deg med tips og produktopplæring. For kontaktinformasjon se www.TobiiDynavox.com/contact 

Prosedyre

Hensikt

Å beskytte personell i kliniske omgivelser mot infeksjon og smittsom sykdom ved dekontaminering og rengjøring av alle tilgjengelige
og brukte enheter og utstyr.

Omfang

Det anbefales at dekontaminering utføres på alle tilgjengelige og brukte enheter før videre behandling.

Mottak av enhet

 1. Alt utstyr for dekontaminering må leveres til det angitte rengjøringsområdet. Slikt utstyr skal ikke dekontamineres utenfor
  dette området.
 2. Vernebriller og lateksfrie nitrilhansker MÅ benyttes ved håndtering av utstyr eller materialer som ikke enda har blitt
  dekontaminert.
 3. Åpne esken forsiktig med en tapetkniv. (hvis aktuelt)
 4. Pakk ut enheten og eventuelt inkludert tilbehør. (hvis aktuelt)
Informasjon-symbol

Alle innpakkingsmaterialer skal avhendes. Se Avhending av innpakkingsmaterialer

Dekontaminering og rengjøring

 • Dersom enheten har en fuktighetsbeskytter, fjern denne og kast den.
 • Spray enheten med Mikrozid® sensitive liquid eller tilsvarende og la den virke i minst ett minutt. Desinfiseringsmiddelet
  vil fordampe i løpet av den tiden.
 • Eventuelt inkludert tilbehør må også desinfiseres, med Mikrozid® sensitive liquid eller tilsvarende.
 • Dersom enheten har et display, rengjør displayet med et papirhåndkle og rengjøringsmiddel for glass.
 • Når dekontamineringen er fullført legges enhetene i beholdere sammen med eventuelt inkludert tilbehør, og løses ut for
  innkommende inspeksjon og testing.
 • Kast brukte papirhåndklær og rengjøringsutstyr på riktig måte.

Avhending av innpakkingsmaterialer

 • Esker skal brytes opp så de er flate.
 • Avhend esker og innpakkingsmaterialer i egnet beholder for avfall/resirkulering.