CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Communicator 5

Kommunikasjonsprogramvare som omformer tekst og symboler til klar tale, tilbyr data- og telefontilgang samt kontroll over hjemmemiljøet.

Accessible Literacy Learning (ALL)

En evidensbasert tilnærming utviklet for å lære grunnleggende leseferdigheter til elever uten funksjonelt talespråk.

Accessible Literacy Learning


Metoden ALL

ALL gjør det mulig for elevene å omgå muntlige svar på alle trinn i undervisningen, slik at selv de største utfordringene kan lære å lese.

 foreldre og barn som bruker ALL

Et omfattende leseprogram

Leseprogrammet ALL gir opplæring i de seks grunnleggende ferdighetene i lesing:

 • Fonemisk bevissthet – å kjenne igjen og manipulere lyder.
 • Phonem inndeling – dele opp ord i enkeltlyder.
 • Kobling mellom bokstav og lyd – koble lyder til bokstaver og vice versa.
 • Avkoding av ord – Bruke bokstavlyder for avkode enkeltord.
 • Gjenkjenne høyinteresse-ord – Gjennkjenne ord uten å lydere enkeltbokstaver.

Derfor er dette unikt

Studenter som bruker ALL i klasserommet

Multi-platform

Programvaren ALL er tilgjengelig for bruk på de systemene du aerede har - iPad, Windows-operativsystemer og Tobii Dynavox I-Series, I-110 og Indi-enheter.

Spore elevens utvikling

ALL følger elevens svar under arbeidsøkter, slik at du ikke trenger å gjøre det. Sporing er tilgjengelig for et ubegrenset antall elever med muligheten til å justere og tilpasse instruksjon, og gjennomgå samlede og individuelle resultater for hver økt.

Mor og sønn som leser med ALL
ALL programvaren på en Tobii Dynavox-enhet

Instruksjonsnivå

ALL har tre instruksjonsmåter:

 • Selvstendig- og øvelsemodus gir instruksjoner og ber elevene om mer selvstendig arbeid.
 • Lærerasssitert modus lar læreren komme med oppfordringer og gi hele eller noen instruksjoner, mens ALL gjør resten

Tilpasset opplæring

Å tilpasse instruksjon i ALL er enkelt og bidrar til å øke eller opprettholde elevens interesse. Du kan gjøre det ved å legge inn ord om emner som er interessante for eleven din og lage tilpassede bøker, direkte i appen.

Studentlæring med ALL
Lærer og elev som bruker ALL på en iPad

Elevinnsikt

Å se en elev sin fremgang er viktig. ALL følger studentens fremgang på en enkel måte, noe som gjør det enkelt å tallfeste instruksjonsmål og utarbeide individuelle opplæringsplaner (IOP).

Bøker hentet fra årstider

ALL inneholder 20 årstidsbaserte lesebøker for å hjelpe elevene å delta i og lese om tidsrelevante temaer mens de jobber med å bygge ferdigheter i ferdigheter.

Mother and daughter reading a book together
Velkommen til ALL skjermen

Én ALL-lisens inkluderer:

 • Fremgangsrapporter
 • Ubegrenset antall elever
 • Innebygget videohjelp
 • Elektronisk bruksanvisning
 • Gratis konto på myTobiiDynavox
 • 20 originale bøker for delt lesing

Modell

ALL ikon

Tobii Dynavox ALL for iPad

ALL ikon

Tobii Dynavox ALL for Windows


Systemkrav

Operativsystem

iOS 7.0 eller nyere

Lagring

250 MB

Språk

Norsk, Svensk, Engelsk*

*Følger App Store språkinnstillinger.

Operativsystem

Windows 7, 8, 9, 10

Lagring

250 MB

Minne

1 GB

Språk

Norsk, Svensk, Engelsk*

*Følger Windows språkinnstillinger.