CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Inclusive Eye Gaze

Inclusive Eye Gaze er bare tilgjengelig på engelsk.
Inclusive Eye Gaze gir deg det du trenger for å introdusere øyestyring. Dette er den mest omfattende samlingen av aktiviteter spesielt opprettet for å lære øyestyring. Her vil eleven lære årsak og virkning, utforsking og lek, og opparbeide evnen til å ta valg og lære av dem. Lærere og terapeuter kan benytte det integrerte evalueringsverktøyet for å bestemme visuelle ferdigheter og potensiell bruk.

Slik skaffer du den

Produkt-beskrivelse TD Produktnummer NAV Hjelpemiddelnummer
Inclusive Eye Gaze
410211
---

Dette er et hjelpemiddel som hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor låner ut til personer med varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Alle som har langvarig behov for denne typen hjelpemidler kan søke om å låne hjelpemidler hos NAV.

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/hjelpemidler/hvordan-soke